Společensky prospěšné aktivity spojené s katedrou psychologie FF UP

Ilustrační foto: archiv ISIS
úterý 7. června 2016, 14:26

Katedra psychologie FF UP je již přes dvacet let propojena s praxí v oblasti náhradní rodinné péče. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. pracovala do r. 2013 jako odborná garantka v ISIS, občanském sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s., Olomouc. Jeho hlavním cílem je pomoc náhradním rodičům, zejména pěstounům, formou poskytování odborných i odlehčovacích služeb. Mezi hlavní projekty sdružení patří poradensko-vzdělávací pobyty. V současné době ve sdružení pracuje doktorandka doc. Sobotkové, PhDr. Šárka Mošťková.

Doc. Sobotková zavedla speciální program pro děti a dospívající z náhradních rodin, realizovaný na každém poradensko-vzdělávacím pobytu. Je založen hlavně na využití vhodných sociálně psychologických her a je zaměřen na podporu formování zdravé osobní identity u dětí. Program vedou již tradičně především studenti psychologie. Jsou dobře připraveni na práci s dětmi psychicky deprivovanými, případně s různými poruchami vývoje, zdravotním či sociálním handicapem.Ve sdružení mají pravidelnou supervizi klinického psychologa, PhDr. Jiřího Smejkala.

Studenti spolupracují se sdružením nejméně tři roky, někdy i poté, co dokončí studia. Vzájemná důvěrná obeznámenost dětí a jejich vedoucích (a také odborníků a celých rodin) umožňuje poměrně náročné formy práce. Na základě zpětné vazby nejen od studentů psychologie, ale i náhradních rodičů, sociálních pracovnic a dalších odborníků lze říci, že tato forma spolupráce mezi katedrou psychologie a neziskovou organizací má hluboký smysl.

(is)


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.