INTER- nacionálně, aktivně, mediálně, disciplinárně

V úterý 3. listopadu byla v prvním patře Jezuitského konviktu oficiálně zahájena výstava Katedry výtvarné výchovy pod názvem...

Den sportu pro zaměstnance a rodinné příslušníky Univerzity Palackého 2015

Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci, pod záštitou rektora UP, uspořádalo ve středu dne 28. 10. 2015...

ÚMTM zlepšuje díky projektu OP VaVpI podmínky pro výzkum a vývoj

V Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) je v současné době realizován projekt „Rozvoj technologického vybavení ÚMTM“...

V Centru jazykového vzdělávání FF UP se sešli zástupci jazykových center filozofických fakult z ČR a SR

V pátek 16. října 2015 se v Centru jazykového vzdělávání FF UP konala konference „Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární...

Vzdělávací semináře na katedře antropologie a zdravovědy pedagogické fakulty Univerzity Palackého

S nástupem nového akademického roku 2015/2016 navázala Katedra antropologie a zdravovědy na své tradiční interaktivní...

Pedagogická fakulta UP a Google – společně proti rizikům v kyberprostoru

V návaznosti na úspěch loňských Web Rangers Google ve spolupráci s projektem E-Bezpečí a pod záštitou MŠMT ČR spouští třetí...

Studentka Univerzity Palackého Lenka Vodehnalová popisuje své dojmy z pracovní stáže v Bruselu

Od prvního září letošního roku se mým dočasným domovem stalo centrum Evropské unie, město Brusel. A jak k tomu došlo? Na závěr...

Diabetes mellitus - oční komplikace, 16. sympozium

V sobotu 10. října 2015 se ve velké posluchárně Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnilo 16. sympozium...

XVI. bioetická konference Moravsko-slezské křesťanské akademie Olomouc

Porucha nebo dokonce ztráta lokomočních funkcí je jedním z největších zdravotních handicapů, který může člověka postihnout....

International Week 2015 na Pedagogické fakultě UP

Zahraniční oddělení Pedagogické fakulty UP ve spolupráci s Katedrou primární a preprimární pedagogiky, Katedrou hudební...