Poslat příspěvek

Poslat příspěvek

Žurnál Online

Zasláním svého příspěvku do časopisu Žurnál ONLINE udělí jeho autor (autoři), popř. vykonavatel(é) autorských majetkových práv k tomuto příspěvku, bezúplatnou licenci Univerzitě Palackého v Olomouci k redakčním úpravám, ke zveřejňování a rozšiřování tohoto příspěvku v rámci výše uvedeného on-line časopisu na stránkách www.zurnal.upol.cz a k archivaci tohoto příspěvku současně s archivací stránek tohoto on-line časopisu Národní knihovnou České republiky prostřednictvím WebArchivu a s tím souvisejícímu online zpřístupnění příspěvku na internetu, a to vše po neomezenou dobu.

FacebookYouTubeTwitterLinkedInissuu