Peníze z Nadace Hannah Arendtové podpoří vědeckou a publikační činnost

Hannah Arendtová.
Koláž: Žurnál UP
úterý 19. března 2013, 10:32 - Text: Milada Hronová

Zhruba dva a půl milionu korun, které právnická fakulta obdržela ze zůstatku daru Hannah Arendtové, budou čerpány na podporu vědecké a publikační činnosti. Akademický senát právnické fakulty vzal na vědomí pravidla čerpání těchto financí.

„Původně jsme přemýšleli o vytvoření transparentního systému pro nakládání s těmito finančními prostředky. Smysl vytvořit pevná psaná pravidla jsme pociťovali zejména tehdy, kdy jsme předpokládali, že podíl právnické fakulty na ceně Hannah Arendtové bude jakýmsi základem fondu, jenž by byl nejen čerpán, ale i nějakou formou doplňován. Uvažovali jsme původně o trvalém fondu, proto jsme zvažovali několik variant,“ řekl senátorům právnické fakulty Filip Dienstbier, statutární zástupce děkanky fakulty. 

Vzhledem k tomu, že by však bylo složité fond kombinovat s jinými zdroji na podporu výzkumu, rozhodla se právnická fakulta nakonec tak, že prostředky z daru ponechá v samostatné kapitole. „Fond není udržitelný, postupně jej vyčerpáme, proto formalizovaná pravidla vytvářet nebudeme. Tyto prostředky jsou určeny spíše pro akademické pracovníky, kteří mají problém se se svým projektem včlenit do jiných, nabízejících se možností,“ doplnil Dienstbier. Na základě individuálních žádostí bude o čerpání fondu rozhodovat děkanka Milana Hrušáková.

Cenu přebíral ještě rektor Jařab

Cena Hannah Arendtové byla Univerzitě Palackého udělena v roce 1996 v celkové výši 300 tisíc německých marek. Darované finanční prostředky cíleně směřovaly k podpoře dvou programů, z nichž jeden se realizoval na právnické fakultě, druhý na filozofické fakultě. V této souvislosti vznikla rozhodnutím tehdejšího rektora univerzity Josefa Jařaba i Komise pro Cenu Hannah Arendtové a byla stanovena i pravidla pro využívání těchto finančních prostředků.  

Hannah Arendtová (1906 – 1975) byla myslitelka a publicistka německo-židovského původu. Odmítala být označována za filozofku, nelíbil se jí rovněž pojem politická filosofie, upřednostňovala spíše termín „politická teorie“.

Vyrůstala v Königsbergu (dnes Kaliningrad). Studovala u Martina Heideggera a Karla Jasperse. Jako Židovka musela po převzetí moci nacisty z Německa uprchnout. Po několikaletém pobytu ve Francii odešla do USA, kde působila na vysokých školách. Zemřela v New Yorku.

Zdroj: Wikipedie

„Bylo to jedno z nejvýznamnějších uznání naší univerzitě v době transformace. Jménem univerzity jsem cenu převzal ve Vídni z rukou předsedy poroty Ralpha Dahrendorfa, jednoho z nejvýznamnějších politiků a politických myslitelů poválečné Evropy,“ řekl Žurnálu emeritní rektor Univerzity Palackého Josef Jařab. Podotkl, že cenu univerzita obdržela za výraznou demokratizaci a za přizpůsobení se novým potřebám osvobozené společnosti. „Konkrétně byly zmíněny v tehdejším laudatiu zejména aktivity nově otevřené právnické fakulty, program Občan a právo, který zaštiťoval děkan Miroslav Liberda a projekt Integrace Romů do společnosti, který na katedře sociologie organizovala moje paní Zdenka Jařabová,“ doplnil Jařab.

Fond se rozdělil

Komise pro Cenu Hannah Arendtové, jakož i stanovená pravidla pro využívání finančních prostředků získaných udělením této ceny, byla vzhledem ke změně personální a legislativní situace současným rektorem Miroslavem Mašláněm zrušena a nevyčerpaná částka tohoto fondu ve výši přibližně pět milionů korun byla rozdělena rovným dílem mezi právnickou a filozofickou fakultu. Obě fakulty jsou povinny využít tyto peníze výhradně na podporu vědecké a publikační činnosti. Akademický senát filozofické fakulty už před časem schválil Základní pravidla pro přerozdělení financí z fondu pro rok 2012, a jak i potvrdila tajemnice fakulty Jiřina Menšíková, je v těchto pravidlech také zakomponováno vytvoření fakultní grantové agentury pro rozvoj vědy a výzkumu. „Jedním ze zdrojů na podporu vědecké činnosti, jehož zásady čerpání jsou vymezeny příslušnou směrnicí děkana, jsou prostředky z daru Hannah Arendtové,“ uzavřela za filozofickou fakultu Menšíková. 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.