Omyl studijního oddělení bude mít dohru u soudu

Právník Petr Sojka
Foto: Velena Mazochová
středa 25. září 2013, 16:36 - Text: Martina Šaradínová

Administrativní pochybení stojí podle vedení univerzity i právnické fakulty za sporem mezi bývalým studentem Petrem Sojkou a rektorem Miroslavem Mašláněm. Absolvent právnické fakulty napadl správní žalobou rozhodnutí rektora, kterým mu bylo zrušeno přijetí ke studiu v doktorském studijním programu právnické fakulty.

Podle děkanky právnické fakulty Milany Hrušákové nebyl Sojka do doktorského studijního programu nikdy přijat. Uvedla, že zkušební komise jí navrhla nepřijetí uchazeče z důvodu nevhodnosti tématu dizertační práce a neexistence adekvátního školitele. „Toto rozhodnutí bylo zavedeno do systému elektronické evidence výsledků přijímacího řízení, do kterého měl magistr Sojka přístup,“ uvedla Hrušáková ve svém prohlášení.

Dopis s chybným rozhodnutím

Fakulta však následně uchazeči doručila rozhodnutí o přijetí. Z podnětu děkanky ho rektor později zrušil a věc vrátil k novému rozhodnutí. „Zrušil jsem rozhodnutí pro administrativní pochybení studijního oddělení. Paní děkanka podepsala rozhodnutí, které bylo v rozporu se závěry přijímací komise. Jen jsem napravil chybu, panu Sojkovi jsem se osobně omluvil,“ uvedl rektor.

Sojka ale považuje rozhodnutí rektora za nezákonné a brání se soudní cestou. Navíc zvažuje další žalobu kvůli náhradě vzniklé škody, kterou předběžně vyčíslil na 250 až 300 tisíc korun. Údajně také odmítl s vidinou dalšího studia lukrativní zaměstnání.

„Správní žalobou se domáhám zrušení rozhodnutí. Mám v ruce originál rozhodnutí o přijetí, kde je vlastnoruční podpis paní děkanky včetně univerzitního razítka,“ řekl Sojka, který má o doktorské studium práv stále zájem.

Odmítl také argument, že pro jím zvolené téma dizertační práce by chyběl školitel. „Na přijímací komisi bylo řečeno, že najít školitele bude obtížnější, nicméně že toto nemůže být v neprospěch studenta. Navíc jsem na jednání navrhl pět špičkových akademiků a praktiků z tuzemska i zahraničí,“ doplnil Sojka.

Podle Hrušákové ale důvody pro nepřijetí Sojky nadále trvají. „Za omyl jsem se omluvila a v případě, že bude v souvislosti s ním prokázána nějaká újma na straně magistra Sojky, je fakulta připravena nést důsledky svého pochybení. Navíc jsem přijala patřičná personální opatření a učinila systémové kroky, které do budoucna vyloučí opakování podobné chyby. To ale nic nemění na skutečnosti, že magistr Sojka nebyl ke studiu v doktorském studijním programu nikdy přijat,“ uvedla děkanka.

Sojka vidí souvislost s volbami, rektor to odmítá

Sojka naznačuje, že rozhodnutí rektora může souviset s blížícími se rektorskými volbami. „První varianta je, že na studijním oddělení právnické fakulty mají obrovský nepřehled a pravá ruka neví, co dělá levá. Druhá varianta je, že to vše souvisí s volbou rektora, neboť já jsem vždy na plénu akademického senátu univerzity byl hlasitým kritikem současného rektora,“ řekl Sojka.

Rektor tuto spojitost důrazně odmítá. „Vůbec to nespojuji s rektorskými volbami, mně je dokonce osobně líto, že pan Sojka nebyl přijat k doktorskému studiu. Právnická fakulta mu bohužel nemůže garantovat téma studia, které si sám navrhl. Dokonce jsem mu doporučil, zda by toto téma nechtěl studovat na jiné fakultě, na politologii,“ dodal Mašláň.

Souvislost s rektorskými volbami odmítá i Hrušáková. „Spojování postupu pana rektora s nadcházejícími volbami rektora postrádá jakoukoliv logiku. Nemám žádný zájem na konkrétním výsledku voleb rektora, svými rozhodnutími tyto volby nijak neovlivňuji,“ uvedla děkanka.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.