Darování orgánů? I nad tím podebatují mladí právníci

Přednést své příspěvky, vyvolat věcnou diskuzi a poslechnout si názory kolegů. S takovým cílem přijeli včera do Vésky...

Budoucí právníci se jedou seznamovat do Jeseníků

Co je to STAG? Jak fungují právní kliniky? Jak vypadá simulované soudní jednání? A kdo usedne do lavic prvního ročníku na...

Akademická obec může navrhovat kandidáty na děkana právnické fakulty

Až do 30. září mohou studenti a akademici právnické fakulty navrhovat kandidáty na funkci děkana pro období příštích čtyř let....

Právnická fakulta se poprvé otevře také nejstarším posluchačům

Na ochranu práv jednotlivce v jeho každodenním životě se zaměří kurzy pro studenty univerzity třetího věku, které od příštího...

Příslib nové tradice na právech: Summer Law School

Více než čtyři desítky účastníků přilákala do Olomouce první Summer Law School, kterou uspořádala olomoucká pobočka sdružení...

Závěr letních promočních aktů patřil čerstvým právníkům

Poslední podmínku pro převzetí vysokoškolských diplomů dnes splnili noví absolventi právnické fakulty, kteří se rozloučili se...

Olomoucká práva porazila Prahu a Brno. Ve fotbale

První ročník turnaje českých právnických fakult v malé kopané vyhráli olomoučtí studenti. Zápasy na slavonínském hřišti prošli...

Studenti práv seznamovali s praktikami „šmejdů“ a koučovali moot court středoškoláků

Výukový blok na středních školách a organizaci středoškolské soutěže v simulovaném soudním sporu mají za sebou studenti...

Právnickou fakultu čekají na podzim děkanské i senátní volby

V zimním semestru příštího akademického roku budou akademici a studenti právnické fakulty vybírat nového děkana pro další...

Česko začalo v Olomouci diskutovat o kolektivní ochraně práv

Diskusi k evropským aspektům kolektivní ochrany práv a jejich přenosu do české právní úpravy otevřelo vědecké kolokvium, které...