Univerzita má novou digitální učebnu pro budoucí pedagogy

Novou digitální specializovanou učebnu otevřeli (zprava) ředitel EDULAB Michal Orság, rektor Jaroslav Miller, prorektorka Ivana Oborná a vedoucí oddělení dalšího vzdělávání UP Jiří Pospíšil.
Fotogalerie: Milada Hronová
pátek 17. června 2016, 07:30 - Text: (red)

Univerzita Palackého má od včerejška novou digitální specializovanou učebnu vybavenou tablety. Díky ní by se měli vysokoškolští pedagogové seznámit s novými technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů, a studenti naučit dovednostem, které využijí ve své budoucí praxi ve školách. Nová učebna vznikla jako součást projektu Škola dotykem UNIVERZITA, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak.

„Snažíme se být vizionářskou univerzitou. A v přemýšlení o vizích této univerzity přijde řeč i na to, jak bude škola vypadat za deset, patnáct let. Domnívám se, že budoucnost je naléhavá a univerzita na ni reagovat musí. Tato učebna je výsledkem spolupráce s EDUkační LABoratoří a firmou Samsug. I v budoucnu se s nimi budeme zamýšlet nad rozvojem moderních technologií ve výuce, chystáme se spolupracovat při přípravě nových metodických a didaktických postupů a jejich prostřednictvím připravovat učitele ve školách na to, jak může výuka v budoucnu vypadat,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Projekt Škola dotykem UNIVERZITA je určen vysokoškolským učitelům a studentům učitelských oborů. Společně budou vytvářet studie a závěrečné práce na téma využití dotykových technologií a digitální vzdělávací obsah ve výuce či digitalizace vzdělávacího procesu. Účastnit se mohou náslechů, odborných seminářů a workshopů ve 12 školách zapojených do projektu Škola dotykem.

 „Spolupráce s vysokými školami dává projektu Škola dotykem zcela nový rozměr. Zájem o moderní technologie a nové postupy ve výuce je ze strany Univerzity Palackého obrovský a mě osobně těší, že se tato významná univerzita do projektu zapojila. Začátkem nového akademického roku budou pro pedagogy a studenty úvodní workshopy a výuka v tabletové třídě začne naplno. Budoucí učitelé tak mají další možnost, jak si během studia zvýšit své digitální kompetence,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a managementem třídy Samsung School. Studenti se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty.

„Rozšíření technologií ve výuce na všech stupních pomáhá rozvíjet u studentů nové kompetence, jako například kritické myšlení, práci s informacemi, komplexní řešení problémů, týmovou spolupráci nebo efektivní komunikaci. I proto je nevyhnutelné, aby učitelé přicházející do praxe byli dostatečně připraveni na zapojení a smysluplné využívání moderních technologií a uměli naplno využít jejich potenciál ve výuce,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

Digitální učebny vzniknou ještě na Masarykově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.