Mezinárodní Turnaj mladých fyziků: ČR si zlepšuje pozici

Český tým při vyhlašování výsledků turnaje.
Foto: Stanislav Panoš
středa 13. července 2016, 17:24

Mezinárodní Turnaj mladých fyziků bývá označován za nejnáročnější vědeckou soutěž středoškoláků na světě. V sobotu 2. června skončil 29. ročník této soutěže, tentokrát pořádaný svou zakládající zemí - Ruskem - v Jekatěrinburgu. Utkávají se zde pětičlenné týmy, které se střídají nad výběrem z předem publikovaných sedmnácti úloh ve třech rolích: referenta, oponenta a recenzenta. Referent má v přesně vymezeném čase předvést řešení úlohy zvolené oponentem. Zadání bývají velmi vágní, třeba - „navrhněte, vytvořte a otestujte mechanické zařízení pro generování náhodných čísel“, nebo „v analogii s optickou Fresnelovou čočkou navrhněte a vytvořte akustickou čočku a prozkoumejte její vlastnosti jako je zesílení jako funkci příslušných parametrů“. Je na každém, jak kreativní přístup zvolí, jak si poradí s teorií, jak dobře postaví experiment a vyhodnotí data. Jakoukoliv chybu a nekonzistentnost se bude snažit oponent napadnout a rozcupovat, případně zpochybnit adekvátnost zvoleného přístupu. Obě vystoupení pak vyhodnotí recenzent - jeho úkolem je vyzdvihnout silné a upozornit na slabé stránky soupeřících týmů. Porota složená z odborníků nakonec přidělí body všem týmům.

Každým rokem v létě mezinárodní organizační výbor zveřejňuje sedmnáct nových úloh a v podstatě od začátku školního roku se mohou středoškoláci chystat na nový boj - experimentovat, počítat, zkoumat nové přístupy. Soutěž je velmi odlišná od oborových olympiád, mnohem více se blíží skutečné  vědecké práci.  Je jasné, že pro samotné středoškoláky by kvalitní řešení bylo často nad jejich síly: zde je nezastupitelná role okolních univerzit. Letos Českou republiku reprezentoval tým z opavského Mendelova gymnázia, který měl velkou oporu v Univerzitě Palackého: odborníci z katedry optiky, katedry experimentální fyziky a katedry matematické analýzy poskytovali konzultace, zpřístupnili laboratoře, zapůjčili řadu důležitých  přístrojů a dávali bezprostřední zpětnou vazbu k chystaným prezentacím. Logo UP se pak objevovalo na promítaných snímcích při střetnutích české reprezentace. Opaváci nakonec skončili šestnáctí z 29 zúčastněných zemí; na medaili to sice nestačilo, ale oproti loňskému 21. místu z 27 je to výrazný posun vpřed. Za sebou jsme tentokrát nechali mimo jiné USA, Švédsko, Austrálii i pořádající Rusko. Rakušané skončili těsně před námi.

Vítězem se letos, podobně jako loni, stal Singapur: závěrečné vystoupení jejich středoškoláků podle mého názoru svou brilancí předčilo i nejlépe hodnocené diplomové práce. Soutěž si rok od roku získává stále větší prestiž: pro pořádající univerzitu šlo o jednu z nejdůležitějších událostí, na závěrečné ceremonii blahopřáli účastníkům zástupci konzulátů USA, Německa i dalších zemí. (Německý konzul měl důvod k radosti - jeho země skončila na druhém místě a tým německých fyziků pak dával za příklad svým fotbalistům na právě probíhajícím Euru.) Na Českou republiku připadne pořádání této soutěže v roce 2022. Bude dobře, když se její týmy budou umisťovat na důstojných místech a UP jim v tom bude moci pomáhat.

Tomáš Opatrný, Katedra optiky PřF UP

Více ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.