Aljo Beran pro Univerzitu Palackého

Věra Beranová uvedla výstavu grafických listů svého otce, autora znaku Univerzity Palackého.
Fotogalerie: Milada Hronová a Vojtěch Duda
sobota 13. srpna 2016, 07:10 - Text: Milada Hronová

Grafické návrhy akademického malíře Aljo Berana, autora znaku Univerzity Palackého, nabízí výstava v UPointu. S odstupem sedmdesáti let, které uplynuly od obnovení univerzity, jsou vystavované grafické listy nejen historickou připomínkou, ale i ukázkou využití Beranova díla v současnosti. Jeho štít s Pallas Athénou v přilbě totiž zdobí i jedno z triček univerzitní kolekce UniWearCity.

Poprvé se štít s Pallas Athénou v přilbě objevil v Olomouci v roce 1947 při příležitosti otevření univerzity. Na dramatickou dobu, kdy akademickou obec vedl rektor Josef Ludvík Fischer, vzpomněla při vernisáži výstavy jeho poslední diplomantka z filozofie Věra Beranová, dcera autora univerzitního znaku.

„Olomoucká univerzita byla obnovena doslova na koleně. Záměrem tehdejšího rektora Fischera bylo vybudovat univerzitu, která by vycházela z regionu, ale přitom nebyla regionální. Proto Fischer věnoval pozornost oborovým specializacím a často se obracel k malým univerzitám, které byly mnohdy kvalitnější než centrální, například k univerzitě v Oxfordu,“ řekla estetička a kunsthistorička Věra Beranová. I znak, který pro UP vytvořil její otec, znázorňuje převratnou dobu.

„S odkazem na vzdělání a vědění otec volil mezi bohy Apollonem a Athénou. Athénu zvolil i proto, že má v sobě navíc symbol bojovnosti. A ta k roku 1947 jednoznačně příslušela. Univerzita v té době bojovala o svou existenci, velkou konkurencí jí bylo Brno,“ vysvětlila Věra Beranová. Její otec, který na tehdejší olomoucké univerzitě i vyučoval, studoval několik semestrů architekturu v Brně, historii v Praze a celoživotně se vzdělával v humanitních vědách.

„Všechno, co vytvořil, má své opodstatnění. Vždy se snažil, aby znal dílo přesně ikonograficky. I proto štít na Pallas Athéně má jeden roh vykrojený. Heraldicky to znamená přerušení kontinuity. A přesně takovou historii Univerzita Palackého v Olomouci má. Jsem velmi ráda, že si olomoucká univerzita dokázala znak udržet dodnes,“ dodala Beranová.

Aljo Beran je svou tvorbou neoddělitelně spjatý s Olomoucí a jejím okolím. Po válce vyučoval na katedře výtvarné výchovy tehdejší filozofické fakulty. Jako docent působil v roli vedoucího katedry výtvarné teorie a výchovy FF UP.  Jeho práce obsahuje celou škálu námětů a výtvarných technik. Za svůj život vytvořil nespočet výtvarných děl, výrazně se podílel na obnovení olomoucké univerzity po roce 1945. Je autorem i dosud užívaného znaku Univerzity Palackého v Olomouci.

Příležitost dozvědět se víc o vzniku znaku Univerzity Palackého, i o práci akademického malíře Aljo Berana, budou mít zájemci také během chystaného Absolventského setkání. Ve dnech 9. a 10. září bude mít Věra Beranová od 11.30 hodin v UPointu besedu. Do Olomouce přiveze i řadu dalších prací svého otce. Výstava bude v univerzitním obchodě k vidění do konce září.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.