Návrhy na úpravy v povodí Moravy vyhrály v soutěži ministerstva životního prostředí

Vedoucí úspěšného týmu Bořivoj Šarapatka.
Foto: Martina Šaradínová
úterý 3. května 2016, 14:00 - Text: Martina Šaradínová

Odborníci z přírodovědecké fakulty spolu s kolegy z Koalice pro řeky uspěli v celostátní soutěži o nejlepší adaptační opatření roku 2015, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Pětičlenný tým z katedry ekologie a životního prostředí a katedry geografie zvítězil v kategorii připravovaných adaptačních opatření s projektem podpořeným Norskými fondy, který navrhuje úpravy v povodí řeky Moravy.

Cílem soutěže bylo vybrat nejefektivnější řešení, která povedou ke snížení negativních dopadů klimatických změn na život obyvatel a krajiny. Porota hodnotila jak realizovaná, tak plánovaná řešení. Právě mezi chystanými úpravami nejvíce zaujal projekt Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy, na němž pracovali olomoučtí vědci.

„Nejdříve jsme zanalyzovali všechna dílčí povodí Moravy z různých hledisek. Následně jsme se zaměřili na ta území, kde se různé ekologické a krajinářské problémy protkly. Náš tým řešil zejména ochranu a využití zemědělské půdy ve vybraných lokalitách, konkrétně v povodí Jevíčky, Hané a Kyjovky," uvedl vedoucí týmu Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí.

Řešitelé se věnovali zejména návrhům, které omezují erozi a přispívají k zadržení vody v krajině. Zemědělským podnikům následně navrhli konkrétní opatření, jako například změnu způsobu hospodaření či změny v organizaci půdního fondu.

Celá studie musí být projednána v praxi s uživateli. Jak připustil profesor Šarapatka, jednání nemusí být vždy snadná, neboť priority zemědělců směřují více k produkčním otázkám. „Nejčastěji jsme se setkávali s degradací půdy vodní erozí. Ve sledovaných lokalitách dochází ke značným smyvům půdy, které překračují tolerovaný limit mnohdy více než desetinásobně. Pokud nebudou realizována opatření, může to nám všem zanedlouho způsobit velké problémy," upozornil Šarapatka.

Úspěchu v soutěži si cení. „Je to zviditelnění práce jak našeho týmu, tak univerzity. Porota nám dala přednost před jinými renomovanými pracovišti," doplnil. Projekt trval déle než rok a skončil letos v dubnu. Členy řešitelského týmu byli i Marek Bednář, Patrik Netopil a Ladislav Čáp z katedry ekologie a životního prostředí a Renata Pavelková z katedry geografie.

V soutěži Adaptační opatření roku porota letos vybírala z 29 projektů. Organizátoři se touto akcí snaží podpořit zajímavé projekty a zvýšit povědomí o možnostech jejich využívání při rozvojovém plánování, řízení podniků nebo činnosti veřejné správy.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.