Zdenka Papoušková složila inaugurační slib a převzala děkanský řetěz

Zdenka Papoušková je v pořadí pátou osobností, která fakultu v novodobé historii povede.
Fotogalerie: Eva Hrudníková, Radek Zogata
čtvrtek 25. února 2016, 07:50 - Text: Eva Hrudníková

Zdenka Papoušková se včera slavnostně ujala funkce děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého. V aule fakulty složila inaugurační slib a z rukou rektora Jaroslava Millera převzala děkanské insignie. Papoušková je v pořadí pátou osobností, která fakultu v novodobé historii povede. Řídit ji bude čtyři roky.

Vedení fakulty převzala nová děkanka s úctou a respektem k práci předchozího vedení. Jmenovitě poděkovala všem čtyřem předešlým děkanům. „Velký dík patří mé předchůdkyni profesorce Milaně Hrušákové. Za jejího působení fakulta zesílila ve vlastních řadách a stala se pevnou součástí nejen Univerzity Palackého, ale i uznávanou institucí v České republice i v zahraničí. Že jsem se stala proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program ke konci jejího volebního období, pro mě bylo velkou ctí a nezapomenutelným zážitkem,“ řekla Papoušková ve svém inauguračním projevu.

Přiznala, že sama je plná očekávání, co přinesou následující čtyři roky. Připomněla také nové výzvy a úkoly, které před fakultou stojí. „Je důležité zejména podporovat excelenci dalších oborů na fakultě a rozvíjet internacionalizaci, a to především ve spojitosti s rozvojem vědy a výzkumu. Důraz chci klást také na zintenzivnění komunikace s celou akademickou obcí, studenty nevyjímaje,“ zdůraznila nová děkanka.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (*1974)

Absolventka PF UP. Od roku 1998 pracovala na katedře finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (kromě let 2001-2003, kontakt s fakultou však ani v této době neztratila), nejprve jako asistentka později jako odborná asistentka. Od září 2014 pak působila na katedře správního práva a finančního práva.

Od května 2014 byla proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program.

Je členkou redakční rady časopisu Daně a finance. V lednu 2015 se stala členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo.

Vloni zahájila habilitační řízení na PF UK v Praze. Svou habilitační práci napsala na téma Daňové subjekty v České republice.

Jako první gratuloval Zdence Papouškové rektor Jaroslav Miller. „Přeji nové nastupující děkance, aby se jí podařilo udržet nastoupený kurz. A aby do života právnické fakulty vnesla novou dynamiku a své vlastní nápady a představy o tom, jakými cestami by se měla fakulta nadále ubírat,“ uvedl před zaplněnou aulou rektor. V rámci inaugurace také udělil odstupující děkance Hrušákové medaili Univerzity Palackého „Pro Merito“, která je poděkováním a výrazem vděku za odvedenou práci. „S klidným svědomím mohu říci a podepsat, že se Milana Hrušáková zasloužila o právnickou fakultu,“ dodal rektor.

Akademický senát právnické fakulty zvolil Zdenku Papouškovou děkankou vloni 14. října. Od roku 1991 se v čele fakulty vystřídali čtyři děkani - Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka a Milana Hrušáková.

Po skončení slavnostního aktu rektor společně s novou děkankou odhalili v předsálí auly fakulty reliéf nazvaný Lidská oběť – Pocta Janu Palachovi. Současně tak připomněli letošní výročí, která olomoucká univerzita slaví, a také čtvrtstoletí od obnovení právnické fakulty. Autorem reliéfu je akademický sochař a emeritní profesor Zdeněk Přikryl. Originál jeho práce, která vznikla už v roce 1969, vystavuje galerie Pagani v italském Legnanu.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.