V kreativní soutěži uspěli dva studenti olomouckých práv

Kristýna Juříková a Vojtěch Příkopa si ocenění převzali v Praze na konferenci Právo ve veřejné správě.
Foto: Vladimíra Přikrylová, SayAction
neděle 15. listopadu 2015, 07:00 - Text: Eva Hrudníková

Hned dvě ocenění získala právnická fakulta. Její studenti uspěli v celorepublikové soutěži o nejlepší článek s právní tematikou – Ukaž svou kreativitu. Stříbrnou příčku přiřkla odborná porota Kristýně Juříkové, třetí místo pak obsadil doktorand Vojtěch Příkopa. Výsledky pořadatelé vyhlásili začátkem listopadu na konferenci Právo ve veřejné správě v Praze.

„Rozhodování nebylo snadné. Vybírali jsme mezi kvalitními, zajímavými a čtivými články,“ zhodnotila členka poroty Klára Švandelíková. Do soutěže, která se konala již počtvrté, přišlo tentokrát osm prací. Zapojili se posluchači ze všech čtyř právnických fakult v Česku. Nižší počet přihlášených příspěvků si Švandelíková vysvětluje zadáním. „Úvahy či analýzy musely být na téma – právo ve veřejné správě, což je zřejmě pro studenty náročnější a méně přitažlivé než například občanské právo. Úroveň článků však byla velmi vysoká,“ zdůraznila porotkyně a současně šéfredaktorka portálu Právní prostor.cz.

Kristýna Juříková získala stříbrnou příčku za text – Elektronické zpřístupňování práva. „Přestože dnes můžeme například vyhledávat online ve veřejných seznamech nebo se účastnit elektronických dražeb, zákony jsou vydávány stále prostřednictvím tištěné Sbírky zákonů. Ve své práci jsem se zabývala systémem e-Sbírky, která by měla zajistit snadnější a nepřetržitý přístup k zákonům. Zejména tím, že má obsahovat jejich konsolidované znění,“ shrnula studentka posledního ročníku magisterského studia. Současně přiznala, že se nikdy podobné soutěže neúčastnila. Umístění nevnímá jen jako osobní úspěch. „Jsem ráda, že jsme s kolegou Příkopou přispěli k dobrému jménu fakulty,“ dodala Juříková. Doktorand Vojtěch Příkopa zabodoval prací nazvanou O jednom správním soudu a služebních předpisech.

Vedení fakulty si snahy studentů váží. „Fakulta se snaží motivovat nadané studenty k účasti na právnických soutěžích a výzkumných aktivitách všeho druhu. Jsme na ně patřičně hrdí. Každý úspěch našich studentů je oceněním kvality výukového procesu na fakultě i osobního přístupu našich pedagogů k posluchačům. Je našim cílem talenty nejen zpětně oceňovat a chválit, ale též aktivně vyhledávat a podporovat,“ řekl proděkan Ondrej Hamuľák.

Nejvyšší ocenění si ze soutěže odnesla Eva Linhartová z pražské právnické fakulty, která se ve svém článku věnovala školské legislativě. Autoři prvních tří nejlepších textů získali vstup na pražskou konferenci Právo ve veřejné správě a věcné ceny. Články jsou zároveň zveřejněny na portálu Právní prostor.cz. Studentské klání vyhlásil už počtvrté právní informační systém Codexis Academia ve spolupráci s redakcí portálu Právní prostor.cz.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.