Tři sta odborníků přijelo diskutovat na Olomoucké právnické dny

Olomoucké právnické dny se letos konají již podesáté.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
pátek 20. května 2016, 11:00 - Text: Eva Hrudníková

Jubilejní a oslavující 25. výročí obnovení Právnické fakulty Univerzity Palackého. Taková je dvoudenní mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, jejíž 10. ročník začal včera. Vědecké setkání, které patří svým zaměřením k nejvýznamnějším a největším v Česku, přilákalo na olomouckou fakultu na 300 expertů. Mezi účastníky jsou i přední odborníci z Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny či Německa.

„Přeji vám příjemné prožití dvou dnů na naší fakultě. Věřím, že si odtud odvezete cenné odborné poznatky a že přínosná pro vás budou i neformální setkání,“ přivítala účastníky děkanka Zdenka Papoušková. Konferenci zahájila trojice hostů – Kateřina Šimáčková z Ústavního soudu, Karel Eliáš z Ústavu státu a práva Akademie věd a Jan M. Passer z Nejvyššího správního soudu. Ti v rámci plenárního zasedání vystoupili se svými příspěvky. „Považuji za velikou čest, že jsem byla pozvána na oslavu 25. narozenin vaší fakulty. Je to fakulta, s níž mám spojenou celou řadu příjemných vzpomínek a zážitků. Nejvíce na vaší fakultě oceňuji provozování právní kliniky. Líbí se mi také, že důležité funkce vykonávají ženy,“ řekla soudkyně Kateřina Šimáčková. A poté seznámila zaplněnou aulu se svými úvahami nad vztahem práva a spravedlnosti.

Na fakultě se od včerejška potkávají odborníci jak z akademické sféry, tak z praxe – od advokátů přes firemní právníky, až po představitele obcí a krajů nebo zaměstnance kanceláře Senátu ČR. „Konference dává účastníkům prostor přednést palčivá témata, kterými se zabývají, a současně jim dává možnost diskutovat s ostatními kolegy o jejich možných řešeních. V neposlední řadě je cílem konference navázat nová přátelství a získat důležité kontakty, které mohou účastníci využít při své práci,“ uvedla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum olomoucké právnické fakulty.

Na plenární dopoledne dvoudenního programu prestižního setkání navázalo 13 sekcí, v nichž právní experti diskutovali o aktuálních otázkách jednotlivých odvětví práva. Zazněly příspěvky například na téma bezpečnost státu jako ústavní hodnota, finanční aspekty civilního soudnictví nebo se mluvilo o budoucnosti Schengenu. „Výstupy z jednání si organizují sekce samostatně. Některé udělají společný sborník, jiným navrhujeme možnost publikovat příspěvky v našich recenzovaných fakultních vědeckých časopisech,“ vysvětlila proděkanka Vítová.

Konferenci si nenechal ujít Martin Kozák, který pracuje na ministerstvu dopravy. „Jako absolvent zdejší fakulty jsem se těšil na spolužáky i kantory. Očekávám, že si díky konferenci rozšířím své obzory. Chci si vyhradit čas a podívat se do více sekcí,“ naznačil Martin Kozák.

Konferenci pořádá právnická fakulta každoročně. A představuje pro ni nejvýznamnější událost vědeckého života. Letos organizátoři do jejího programu zařadili i slavnostní společenský večer, který byl oslavou 25. výročí obnovení olomoucké právnické fakulty.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.