Sochař Zdeněk Přikryl věnoval další své dílo univerzitě. Právnickou fakultu zdobí reliéf Pocta Palachovi

Reliéf odhalil rektor společně s děkankou právnické fakulty.
Foto: Eva Hrudníková, Pavel Konečný
sobota 26. března 2016, 08:00 - Text: Eva Hrudníková

Vazba mezi sochařem, profesorem Zdeňkem Přikrylem a Univerzitou Palackého je zase o něco užší. Univerzitní prostory zdobí další z jeho děl. Tentokrát právnickou fakultu. Rektor Jaroslav Miller spolu s děkankou Zdenkou Papouškovou odhalili v předsálí auly Přikrylův reliéf nazvaný Lidská oběť – Pocta Janu Palachovi.

Zdeněk Přikryl vytvořil reliéf již v roce 1969, krátce po smrti Jana Palacha. „Práce na tomto díle byla moje forma protestu a nesouhlasu s okupací Československa armádami států Varšavské smlouvy,“ řekl dnes osmaosmdesátiletý Zdeněk Přikryl. Současně vzpomněl na tehdejší vzrušenou dobu. „S vedením univerzity jsem se domluvil, že by reliéf mohl být součástí výzdoby kolejí v areálu dnešní teologické fakulty. Kolej dokonce měla nést Palachovo jméno. Na rektorát jsem ještě stihl přinést skici reliéfu.“ Doba se ale rychle měnila a instalace reliéfu už nebyla možná. „Mé skici zůstaly někde schované na univerzitě. Vyzvedl jsem si je až po mnoha letech,“ dodal Přikryl.

Po sametové revoluci začal být o reliéf velký zájem. Už v roce 1990 ho vystavovalo Brno a pak se ozvala milánská galerie. „Chtěli mít ve svých sbírkách nějaké mé dílo. Dozvěděl jsem se, že Palachův čin měl v Itálii velký ohlas. Tak padla volba právě na tento reliéf,“ vysvětlil výtvarník. Originál z betonu a pryskyřice, vysoký 92 centimetrů, zamířil do galerie Pagani v Legnanu, kde ho vystavují trvale.

A jak se kopie dostala na právnickou fakultu? S nápadem přišel kancléř Rostislav Hladký. „Na konci loňského léta musel pan profesor zrušit svůj ateliér v centru města, a tak hledal důstojná místa pro svá díla. Když jsem se tam byl podívat, našel jsem reliéf Palacha. Řekl jsem si, že by byl ideální pro právnickou fakultu, která sídlí v budovách bývalého Okresního výboru KSČ. Myšlenka se líbila jak rektorovi a vedení právnické fakulty, tak i profesorovi, který je navíc autorem insignií této fakulty,“ připomněl Hladký.

Zdeněk Přikryl

Sochař, medailér a básník Zdeněk Přikryl, někdejší vedoucí katedry výtvarné výchovy, dnes emeritní profesor sochařství na Univerzitě Palackého.

Na svém kontě má sedmdesát samostatných a padesát společných výstav.

O Přikrylových kvalitách svědčí bohaté zastoupení jeho děl v zahraničních muzeích a galeriích. Přikrylova sochařská a zvláště medailérská tvorba ze 70. a 80. letech patří v dobovém kontextu ke světové špičce.

Slavnostní odhalení reliéfu bylo součástí inaugurace nové děkanky olomouckých práv Zdenky Papouškové. Sám autor se ho ze zdravotních důvodů bohužel nemohl účastnit. „Rád bych vám vyřídil vzkaz od profesora Přikryla. Je skutečně pyšný, že jeho práce bude na věky, tedy doufám, že na věky, v těchto prostorách,“ řekl tehdy rektor. Děkanka přiznala, že odhalení reliéfu bylo pro ni velkou ctí. „Díla profesora Přikryla obdivuji a velmi si vážím toho, že se univerzita rozhodla umístit jedno z nich právě na naši fakultu. Věřím, že reliéf nebude inspirovat k pouhé pietní vzpomínce, ale k hlubšímu zamyšlení nad příkladem a odkazem Jana Palacha,“ dodala Zdenka Papoušková.

S Univerzitou Palackého je svázána i řada dalších výtvarných děl Zdeňka Přikryla. Je autorem například busty Františka Palackého v aule filozofické fakulty, medailí pro pedagogickou fakultu nebo již zmiňovaných insignií právnické fakulty.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.