Senátoři jednali v zaplněné aule, řešily se výhrady posluchačů práv k náročnosti a hodnocení studia

Zasedání řídil předseda senátu Michal Bartoň.
Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 2. června 2016, 08:18 - Text: Eva Hrudníková

Nebývalý zájem ze strany studentů provázel pondělní zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Namísto tradiční zasedací místnosti se tentokrát jednalo v aule. Důvodem byl bod, který se dostal na program senátu z iniciativy studentských senátorů – vypisování termínů zkoušek, hodnocení kvality, koncepce a náročnosti studia a vnější obraz fakulty. Více než dvouhodinová diskuze skončila shodou mezi akademiky, vedením fakulty a studenty na možnostech řešení.

„Jsem rád, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu. To, co mě až zas tolik netěší, je fakt, že jste tu kvůli svým problémům,“ řekl na úvod zasedání zaplněné aule předseda senátu Michal Bartoň. Na výtky posluchačů, které se týkají například náročnosti a hodnocení zkoušek, vypisování termínů nebo kvality výuky, oficiálně upozornili studentští senátoři. Několik „otevřených e-mailů“ rozeslali svým senátorským kolegům pouhé tři dny před zasedáním senátu. Přesto se tento bod na program dostal, a přesto vedení fakulty stihlo přijít s prvním návrhem řešení. „Cílem našich vyjádření nebylo shazovat vyučující, ale nastínit situaci, která na fakultě panuje z pohledu studenta. Dlouho jsme zvažovali, zda něco takového napsat,“ řekl jeden z iniciátorů senátor Luděk Plachký.

Děkanka Zdenka Papoušková přiznala, že ji mrzí, že studenti své problémy nejprve probírali na sociálních sítích a že se od počátku neřešily směrem dovnitř fakulty. „Již ve svém volebním programu jsem avizovala, že chci komunikovat a že jsem nakloněna jakékoli debatě. Od mého lednového uvedení do funkce však za mnou nikdo ze studentů se svými stížnostmi nepřišel a nikdo mi o nich nenapsal,“ připomněla děkanka a zdůraznila, že vzniklou situaci chce řešit na oficiální platformě a na základě věcných podkladů.

Spolu s proděkany krátce před zasedáním předložila senátorům v písemné podobě materiál nazvaný Návrh přechodných opatření ke zvýšení transparentnosti hodnocení písemného zkoušení a jeho objektivity. Studentům ho v aule představil proděkan pro studijní záležitosti Maxim Tomoszek. „Rozhodně nechceme a nebudeme snižovat náročnost studia. Cílem těchto opatření není jakkoli ovlivňovat výsledky hodnocení písemného zkoušení či snad dokonce stanovovat nějaké kvóty, kolik studentů má či nemá při zkoušení uspět. Jedná se o přechodná opatření, jejichž účinnost bude po určité době vyhodnocena a případně dojde k jejich úpravě či zrušení,“ vysvětlil proděkan. Opatření by měla být obsahem novelizace směrnice děkanky k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého tak, aby mohla nabýt účinnosti od dalšího akademického roku.

„Musíme ocenit předložený návrh. Pročítal jsem ho narychlo. Je tam mnoho bodů, o které v akademickém senátu dlouhodobě usilujeme,“ reagoval Luděk Plachký. Postupně se k tématu vyjádřilo několik senátorů, mikrofon koloval i mezi studenty. „Za otevřenou debatu jsem rád. Jen chci varovat, aby se senát nestal platformou pro řešení každého studentského problému. Vzniklá situace se musí uchopit systémově,“ podotkl předseda senátu.

K řešení problémů má podle vedení fakulty přispět i kvalitní evaluace výuky. „Buďte objektivní, konkrétní. Potřebujeme získat reprezentativní materiál, se kterým bychom mohli pracovat a který bychom mohli předložit vedoucím kateder a garantům předmětů,“ vyzvala přítomné posluchače děkanka. Ještě do konce června se chystá svolat akademickou obec, kde diskuze na téma hodnocení kvality, koncepce a náročnosti studia bude pokračovat.

Vedle tohoto bodu, který zabral většinu jednání, schválili senátoři složení disciplinární komise fakulty a výroční zprávu za rok 2015. Vedení fakulty je také seznámilo s harmonogramem přípravných prací souvisejících se systemizací a reakreditací oboru Právo.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.