Právnickou fakultu povede nová děkanka spolu s pěti proděkany

Nová děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková a proděkani Martin Faix, Maxim Tomoszek, Blanka Vítová, Monika Horáková a Olga Pouperová.
Foto: Archiv UP
středa 27. ledna 2016, 08:05 - Text: Eva Hrudníková

Nová děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková se bude ve své funkci opírat o práci pěti proděkanů. Papoušková svůj tým, který jí pomůže uskutečnit děkanský program, představila v pondělí večer akademickému senátu. Senátoři kvůli výhradám vůči některým kandidátům záměr jmenovat navržené osoby pouze vzali na vědomí. Martina Faixe, Moniku Horákovou, Olgu Pouperovou, Maxima Tomoszka a Blanku Vítovou vzápětí děkanka jmenovala do nových funkcí.

„Ohledně personálního obsazení proděkanských postů jsme se jako učitelská část senátu s novou paní děkankou dvakrát neformálně sešli. Výhrady jsme měli zejména ke dvěma navrženým jménům. Současně ale nechceme novému vedení komplikovat začátek funkčního období,“ řekl na zasedání předseda fakultního senátu Michal Bartoň. I přes kritiku senátorů, zůstal návrh děkanky beze změn. „Své proděkany jsem představila už před říjnovými děkanskými volbami. S takovým týmem jsem byla zvolená, jen jsem doobsadila místo proděkana pro vědu a výzkum. Proto chci spolupracovat,“ reagovala nová děkanka Zdenka Papoušková. Současně připomněla, že podobná situace ještě na fakultě nebyla a že senát vždy respektoval návrhy děkanů.

Tým JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D.:

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

statutární zástupce děkanky, proděkan pro zahraniční záležitosti a pro anglické studijní programy

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

proděkanka pro organizaci, rozvoj a pro komunikaci

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti (bakalářský a magisterský studijní program)

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

proděkanka pro vědu a výzkum

Po hodinové diskusi předseda senátu nechal hlasovat o kompromisním řešení. Všech patnáct přítomných senátorů se nakonec usneslo, že „přes výhrady vůči některým kandidátům bere akademický senát právnické fakulty složení týmu proděkanů na vědomí.

Proděkanem pro zahraniční záležitosti a současně statutárním zástupcem děkanky je od včerejška Martin Faix. Pod něj budou navíc patřit i anglické studijní programy. Monika Horáková, někdejší prorektorka Univerzity Palackého, má na starost organizaci, rozvoj a komunikaci fakulty. Doktorské studium a rigorózní řízení nově spadá pod Olgu Pouperovou. Maxima Tomoszka děkanka jmenovala proděkanem pro studijní záležitosti. Kvůli nové funkci nyní opustí post vedoucího Centra pro klinické právní vzdělávání. Za proděkanku pro vědu a výzkum si Papoušková vybrala Blanku Vítovou. Funkční období nového vedení je čtyřleté.

Senátoři na svém prvním zasedání v letošním roce ještě schválili pravidla pro přijímací řízení navazujícího magisterského programu International and European Law. Nově akreditovaný obor se otevře zahraničním studentům už v nadcházejícím akademickém roce.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.