Právnická fakulta vybrala autory nejlepších studentských prací

Soutěžící obhajovali své příspěvky v ústním kole před odbornou porotou.
Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 19. května 2016, 13:00 - Text: Eva Hrudníková

 Pět studentů vyšle Právnická fakulta Univerzity Palackého do československého finále soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. Fakulta je nominovala na základě výsledků fakultního kola, které pořádá každoročně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Porotci letos hodnotili 14 prací odevzdaných studenty doktorského programu a 11 prací posluchačů magisterského programu.

Podle pravidel Monseho soutěže musela být práce zpracovaná v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na fakultě. „Cílem soutěže je podněcovat zájem posluchačů o vědeckou činnost a poskytnout jim příležitost a motivaci ke zdokonalování jejich odborných znalostí a dovedností. Máme radost, že přibývá studentů – zejména z řad posluchačů magisterského programu, kteří se přihlašují,“ řekl garant fakultního kola soutěže Zdeněk Kopečný. Monseho studentskou vědeckou soutěž pořádá fakulta od roku 2007.

Odevzdané práce nejprve hodnotil přidělený oponent. Poté soutěžící obhajovali své příspěvky v ústním kole před odbornou porotou. „Soutěž byla pro mě zajímavou zkušeností. Chtěl jsem si zkusit napsat vědeckou práci nanečisto. Byl to takový trénink před diplomovou prací. Naučil jsem se pracovat se zdroji, analyzovat je a podobně. Cením si i zpětné vazby porotců,“ uvedl Petr Novák, student 3. ročník.

Výsledky Monseho studentské vědecké soutěže

Kategorie – Student doktorského studijního programu

1. Mgr. Jaromír Zajíc – Zadržovací právo k zaknihovaným cenným papírům

2. Mgr. David Kopal – Národní a ústavní identita v judikatuře Soudního dvora EU

3. Mgr. Zdeněk Červínek – Test vyloučení extrémní disproporcionality a doktrína derivativních ústavních norem: Studie standardů aplikovaných na přezkum ústavnosti správních sankcí majetkové povahy

Kategorie – Student magisterského studijního programu

1. Tomáš Grygar – Přestupková amnestie z pohledu jejího vyhlášení a účinků

2. Tomáš Grygar – K vládnímu návrhu zákonu o úvěru pro spotřebitele

3. Kateřina Janulková – Vybrané problémy právní úpravy konfrontace a rekognice

Již podruhé se do klání přihlásil doktorand Zdeněk Červínek a opět uspěl. „Umístění mě potěšilo, protože konkurence byla opravdu silná. Pokud jde o finále, tak tam už budou rozhodovat spíše prezentační schopnosti. Prezentace je obecně mou slabou stránkou, takže na tom budu muset ještě zapracovat,“ zhodnotil s úsměvem Zdeněk Červínek. Soutěž má sice v názvu „vědecká“, ale podle něj rozvíjí dovednosti, které jsou pro studenty práv ryze praktické. Účast v ní všem doporučuje. „Napsat přesvědčivě a dobře vyargumentovaný text, vyhledat relevantní zdroje pro podporu svých argumentů, kultivovaný písemný i ústní projev, vystupování na veřejnosti, to jsou podle mě dovednosti dobrého absolventa právnické fakulty.“

Autoři nejlepších odborných prací získali mimořádné stipendium a také možnost reprezentovat fakultu v československém finále. To se uskuteční 22. a 23. září na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Vloni se podařilo doktorandovi Davidu Kopalovi přivézt z prestižního finále bronzovou medaili.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.