Právnická fakulta novelizuje studijní směrnici

Úterního zasedání senátu se účastnilo i vedení právnické fakulty.
Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 30. června 2016, 10:30 - Text: Eva Hrudníková

Novelizace směrnice děkanky k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci. To je výsledek několikatýdenní diskuze mezi akademiky, vedením fakulty a studenty na téma vypisování termínů zkoušek, jejich hodnocení a náročnosti studia. Diskuzi v úterý završilo shromáždění akademické obce právnické fakulty. Vzápětí si návrhy na úpravu směrnice vyslechli a připomínkovali senátoři. Pozměněná směrnice začne platit od nového akademického roku.

Poprvé se téma transparentnosti hodnocení písemného zkoušení a jeho objektivity otevřelo na květnovém zasedání senátu. A bylo i hlavním bodem setkání akademické obce právnické fakulty (na snímku dole), které poprvé se svém funkčním období svolala děkanka Zdenka Papoušková. Zúčastnil se ho také rektor Jaroslav Miller. „Jsem rád, že tahle obec proběhla, že jste identifikovali problémy a moc bych prosil, abyste se je pokusili řešit. Cíl je v podstatě jeden: Mít náročnou a přátelskou školu,“ řekl Jaroslav Miller. Děkanka členům akademické obce přislíbila vedle změn ve studijní směrnici například zpracovat do příštího shromáždění akademické obce statistiky o předčasném ukončování studia nebo zorganizování školení pro akademiky o metodologii zadávání klauzurních prací. Proděkan pro studijní záležitosti Maxim Tomoszek navíc připomněl, že od letošního září dojde k úpravě zapisování studentů na volitelné předměty tak, aby se předešlo dlouhodobě vytýkaným problémům.

Na zhruba dvouhodinové shromáždění akademické obce navázalo v podvečer zasedání akademického senátu. „Cílem novelizace není jakkoli ovlivňovat výsledky hodnocení písemného zkoušení či snad dokonce stanovovat nějaké kvóty, kolik studentů má či nemá při zkoušení uspět. Naší snahou je sjednocení podmínek a větší transparentnost zkoušení, po které volali studenti,“ řekl Maxim Tomoszek. Jak dále senátorům zdůraznil, opatření se nevztahují na průběžné testy, které se píší v seminářích. Novelizovaná směrnice děkanky bude upravovat například zveřejňování vzorového zadání klauzur na začátku semestru, popisovat kdy a jak zveřejňovat správná řešení zadaných klauzur nebo upřesní způsob sdělování výsledků zkoušek studentům.

Vedle transparentnosti hodnocení písemného zkoušení řešili senátoři také podobu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018. Schválili změnu pro navazující magisterský program Politologie – obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Nově bude fakulta po uchazečích požadovat jen test z oblasti Základů společenských věd, upustí tedy od testů z cizího jazyka. „Přijímačky nadále zůstanou v režii společnosti Scio. Jednáme ale o možnosti dodat vlastní otázky tak, aby se test více orientoval na profil našeho uchazeče. Aby se zaměřil například na znalosti z politologie, práva, moderních dějin nebo evropské integrace,“ upřesnil proděkan pro studijní záležitosti. Podle něj fakultu ke změně přiměl fakt, že počet uchazečů o tento studijní program je dlouhodobě nízký, a ani letošní propagační kampaní se tento trend nepodařilo zásadně změnit.

Senátoři se také vyjádřili k návrhům dvou směrnic – směrnice o některých povinnostech souvisejících s pořádáním konferencí, workshopů a školení na právnické fakultě a směrnice o některých povinnostech souvisejících s podáním projektu či grantu. Vyslechli si i podnět z katedry trestního práva poukazující na nerovné zacházení s akademickými pracovníky. S ohledem na to, že jde o pracovněprávní záležitost, slíbila děkanka aktérům osobní schůzku.

Úterní zasedání senátorů právnické fakulty bylo posledním v tomto akademickém roce.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.