Olomouc bude hostit přední odborníky na soukromé právo

Poslední ročníky konference přilákaly do Olomouce vždy okolo osmdesáti účastníků.
Foto: Archiv PF UP
pondělí 18. ledna 2016, 07:00 - Text: Eva Hrudníková

Čtyři aktuální témata ze soukromého práva a setkání mladých vědeckých pracovníků s předními odborníky. To je základ mezinárodní vědecké konference, kterou pořádá letos již pošesté Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Jednodenní konference, která je otevřená i veřejnosti se zájmem o obor, se uskuteční na fakultě počátkem února. Účastníci se mohou přihlašovat už nyní.

Pro letošní ročník pořadatelé zvolili tato témata: Závazky z deliktů, Právo na spravedlivý proces, Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi a Současné trendy v pracovním právu. „Snažíme se vybírat témata aktuální a pro účastníky zajímavá. Současně musí dávat prostor k diskusi,“ vysvětlil za pořadatele Ondřej Šmíd.

S nápadem uspořádat konferenci zaměřenou na soukromé právo přišli před šesti lety studenti doktorských studijních programů. „Byli jsme tehdy čtyři první doktorandi na olomoucké právnické fakultě. Z počátku šlo o malou katedrovou konferenci, kdy jsme přizvali externí doktorandy z oboru,“ vzpomněl Šmíd. Dnes je konference mezinárodní a ročně přiláká na osmdesát zájemců o soukromé právo.

Odborné setkání se uskuteční na olomoucké fakultě 5. února. Dopolední program konference otevře plenární zasedání, v němž vystoupí se svými příspěvky experti na problematiku soukromého práva. „Účast již přislíbil například Karel Eliáš z Ústavu státu a práva Akademie věd, Marek Števček z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Francesca Marinelli z Università degli Studi di Milano a nebo Filip Melzer z domácí fakulty,“ vyjmenovala Jitka Jordánová, členka pořadatelského týmu. V odpoledních hodinách pak budou hosté jednat v tematicky zaměřených sekcích.

Příspěvky z konference, které uspějí v recenzním řízení, pořadatelé publikují v periodiku - Acta Iuridica Olomucensia. Z vybraných příspěvků ze sekce „Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi“ vznikne díky grantu IGA monografie.

Zájemci o konferenci, kterou zaštítili děkanka práv Milana Hrušáková a vedoucí pořádající katedry Ivo Telec, se mohou přihlašovat elektronicky na emailovou adresu konferenceolomouc@seznam.cz do 29. ledna.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.