Odborný časopis právnické fakulty byl zařazen do světově uznávané databáze

Acta Iuridica Olomucensia vydává právnická fakulta od přelomu roků 2005/2006.
Repro: Žurnál UP
středa 22. června 2016, 13:00 - Text: Eva Hrudníková

Odborný časopis Acta Iuridica Olomucensia, vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého, slaví významný vědecký úspěch. Po splnění všech požadovaných kritérií byl zařazen na seznam světové mezioborové databáze zaměřené na společenské a humanitní vědy ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities).

Tato mezinárodní databáze umožňuje přehledné vyhledávání vědeckých periodik zabývajících se humanitními a sociálními vědami a současně poskytuje základní informace o evidovaných časopisech. Acta Iuridica Olomucensia lze najít mezi vědeckými disciplínami z oblasti práva, politických věd a mezinárodních vztahů. „Zařazení časopisu na tento prestižní seznam představuje významný posun ve více než desetileté existenci našeho fakultního periodika,“ řekla proděkanka pro vědu a výzkum právnické fakulty Blanka Vítová.

Kromě zařazení časopisu do světové databáze ERIH Plus se Acta Iuridica Olomucensia mohou pochlubit rovněž další novinkou, která zvýší atraktivitu v něm publikovat. „Všechna čísla periodika budou zveřejňována v právním informačním systému Codexis. Veškeré články publikované v Actech tak budou jednoduše dohledatelné širokou právnickou veřejností,“ dodal nový šéfredaktor časopisu Petr Podrazil.

Acta Iuridica Olomucensia jsou recenzovaným odborným právnickým časopisem vydávaným olomouckou fakultou od přelomu roků 2005/2006. Nyní vychází třikrát ročně a uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. Acta pokrývají problematiku všech disciplín jurisprudence a všech právnických profesí. Časopis má i vlastní webovou stránku acta.upol.cz.

Kromě výše uvedeného časopisu vydává právnická fakulta od roku 2001 ještě časopis International and Comparative Law Review zaměřený na mezinárodní a evropské právo – http://iclr.upol.cz.


Komentáře

Sebastian Novotný
23-06-16 12:02
Časopisu patří samozřejmě gratulace, zařazení do databází je vždy úspěch. Jenom je škoda, že ze zařazení do ERIH PLUS neplyne přidělení RIV bodů za publikace. Každopádně přeji mnoho úspěchů při další činnosti časopisu.

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.