Konference zaměřená na soukromé právo přilákala přes stovku odborníků

Hosty konference přivítala děkanka Zdenka Papoušková (vlevo).
Foto: PF UP
středa 10. února 2016, 14:30 - Text: Eva Hrudníková

Rekordních sto deset účastníků přilákal šestý ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na soukromé právo. Na konci minulého týdne ji pořádala Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Smyslem jednodenní akce bylo umožnit mladým vědeckým pracovníkům setkat se s předními českými i zahraničními odborníky.

Organizátory příjemně překvapil zájem o akci. „Když jsme před šesti lety, tenkrát ještě jako studenti doktorských studijních programů, s konferencí začínali, sešlo se v prvních ročnících maximálně padesát účastníků. Z počátku šlo o malou katedrovou konferenci, kdy jsme přizvali doktorandy z oboru. Rok od roku ale hostů přibývá. Také se nám daří přilákat více zahraničních expertů,“ zhodnotil za pořadatele Ondřej Šmíd. I samotní účastníci se shodli, že konference získává na významu a prestiži.

Několik zahraničních hostů se představilo v pátek dopoledne v rámci plenárního zasedání. Se svým příspěvkem vystoupili například Róbert Dobrovodský, odborník na rodinné právo z trnavské fakulty, Marek Števček z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě či Francesca Marinelli z Università degli Studi di Milano. Tato expertka na pracovní právo stihla během návštěvy Olomouce i přednášet pro odbornou veřejnost. Domácí fakultu na plenárním zasedání reprezentoval Filip Melzer. Svůj příspěvek nazval Aktuální vývoj judikatury soudů ve věcech náhrady škody.

Odpolední program konference pak patřil jednáním v sekcích. Pro ně organizátoři zvolili čtyři témata - Závazky z deliktů, Právo na spravedlivý proces, Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi a Současné trendy v pracovním právu. „Největší zájem byl o rodinné a pracovní právo. Tyto sekce měly zřejmě i nejvyšší úroveň,“ uvedl Šmíd.

Do Olomouce v pátek dorazil například Mateusz Żaba, odborník na obchodní právo ze Slezské univerzity v Katovicích. „Oceňuji vysokou úroveň příspěvků, a to jak na plenárním zasedání, tak v jednotlivých sekcích. Jako vysokoškolský pedagog se účastním různých konferencí a mám tedy možnost srovnávat. Myslím si, že si další ročníky zaslouží větší zájem zahraničních expertů,“ řekl Mateusz Żaba a pochválil organizaci celé akce.

Již podruhé se vědeckého setkání zúčastnila olomoucká doktorandka Petra Konečná. „Na konferenci zejména oceňuji její přátelskou atmosféru, která jí však nijak neubírá na serióznosti. Na rozdíl od mnoha jiných konferencí je vřele nakloněna mladým právním vědcům - asistentům a doktorandům. Díky zmiňované atmosféře jim poskytuje skvělou příležitost, jak bez většího stresu zazářit se svým příspěvkem i před zkušenějšími kolegy z oboru,“ řekla Konečná. A přidala radu pro organizátory. „V nadcházejícím ročníku bych pořadatelům možná doporučila více apelovat na řečníky plenárního zasedání, aby svá témata k rozpravě volili tak, aby spolu spíše souvisela, a byl tudíž v závěru dán prostor ke společné hromadné debatě.“

Nyní čeká na pořadatele vědeckého setkání recenzní řízení. Z odevzdaných příspěvků vyberou ty, které publikují v periodiku Acta Iuridica Olomucensia. Z vybraných příspěvků ze sekce „Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi“ vznikne díky grantu IGA monografie.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.