Neslyšící chlapec stojí za vznikem přelomového dokumentu ve školství

Ondra Kalovský (v popředí) se svým spolužákem a učitelkou Danuší Petrášovou.
Foto: Jiří Kroupa
úterý 6. ledna 2015, 08:03 - Text: Milada Hronová

Ještě před pěti lety byla Danuše Petrášová z Horní Moštěnice na Přerovsku klasickou učitelkou na běžné základní škole. Pak se ale mezi prvňáčky objevil neslyšící Ondra. Chlapec s kochleárním implantátem byl prvním dítětem s postižením, s nímž jako pedagožka přišla do styku.

Toto setkání oběma zásadně změnilo život. Ondra dostal šanci vyrůstat mezi zdravými vrstevníky a Danuše Petrášová nastartovala „integrační“ učitelskou kariéru.

„Přiznávám, že zpočátku jsem měla obavy. Vůbec jsem nevěděla, co taková integrace obnáší, nikdy dřív jsem se s takto postiženým dítětem ve své praxi nesetkala,“ vzpomínala na začátky učitelka.

Manuál pro podporu

Dnes patří Danuše Petrášová mezi učitele, kteří své zkušenosti promítají do přelomového dokumentu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Katalogu podpůrných opatření. Praktický manuál, který připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni, krok za krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce selhává – ať už kvůli tělesnému handicapu, mentálnímu postižení či zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění.

Spolu s Ondrovou maminkou připomínkuje učitelka Petrášová materiál v oblasti týkající se dětí se sluchovou vadou. „Katalog hodně pomůže učitelům, kteří nikdy nepřišli do styku s postiženým dítětem. Nikdo neví, kdy se s takovým žákem setká,“ myslí si Kateřina Kalovská, maminka neslyšícího Ondřeje, která je zároveň učitelkou.

Definitivní verze v červnu

Katalog podpůrných opatření navazuje na novelu školského zákona, kterou v srpnu schválila vláda. Novela přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští totiž dělení podle medicínských nebo psychologických diagnóz do kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění. Nově zavádí systém podpůrných opatření. Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání.

Pomoc učená dětem se bude nově dělit do pěti stupňů. „Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraznil Jan Michalík z Ústavu spěciálněpedagogických studií, hlavní řešitel projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v jehož rámci vzniká i Katalog podpůrných opatření.

Na Katalogu se kromě univerzity a společnosti Člověk v tísni podílejí také Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Projekt je podpořen z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR. Týmy tvořené 125 odborníky vypracovaly katalog pro šest základních zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním.

Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí. Pracovníci projektu s ním už v létě seznámili pedagogy ze 140 škol všech druhů i stupňů v Česku. Na základě jejich připomínek dostane podle Michalíka ministerstvo finální verzi v červnu letošního roku.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.