Senátoři lékařské fakulty schválili vznik Centra pro výuku urgentní medicíny

Hlavním hostem jednání akademického senátu lékařské fakulty byl děkan Milan Kolář.
Foto: Velena Mazochová
sobota 19. prosince 2015, 07:49 - Text: Velena Mazochová

Výuka urgentní medicíny na lékařské fakultě bude soustředěna do jednoho centra. Návrh děkana schválili členové fakultního senátu na svém posledním zasedání v tomto semestru. Projednali také další legislativní změny a vzali na vědomí informace o očekávané ekonomické situaci fakulty v následujícím roce.

Vznikem jednoho pracoviště, které bude garantovat výuku urgentní medicíny, chce vedení fakulty zjednodušit její organizaci i financování. „Vzhledem k tomu, že Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc není součástí lékařské fakulty, museli jsme dosud výuku realizovat prostřednictvím tří různých klinik – Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy a 2. interní kliniky gastro-enterologické a hepatologické,“ zdůvodnil navrhovanou změnu děkan Milan Kolář. Centrum urgentní medicíny se podle schváleného návrhu stane součástí Centesima - Centra regulátorů, telemedicíny a praktických dovedností lékařské fakulty.

Senátoři projednali změny dalších legislativních norem včetně směrnic k celoživotnímu vzdělávání nebo ke stipendijnímu řádu. Ten byl například aktualizován v souvislosti se zavedením celouniverzitního stipendia J. L. Fischera. S pozměňovacím návrhem senát schválil podmínky pro přijímací řízení v doktorských studijních programech v anglickém jazyce.

Hospodaření fakulty v roce 2016 bude podle děkana ovlivněno poklesem státní dotace. Jak připomněl, navrženou výši státního rozpočtu pro veřejné vysoké školy odmítla i Rada vysokých škol. „Obecně je celkový rozpočet ministerstva školství navýšen, ale pro vysoké školy dochází k poklesu o 1,3 miliardy. Očekává se také snížení pro vědu a výzkum o 1,8 miliardy. Musíme s tím počítat a připravit se na to. Každopádně pro rok 2015 platí pozitivní odhad, že bychom měli skončit s přebytkem,“ uvedl Milan Kolář.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.