Senátoři fakulty zdravotnických věd se sešli na svém posledním zasedání před prázdninami

S předloženými dokumenty senátory seznámil děkan Jaroslav Vomáčka.
Foto: Velena Mazochová
sobota 25. června 2016, 07:42 - Text: Velena Mazochová

Výroční zpráva za rok 2015 a podmínky přijímacího řízení pro rok 20107/2018 byly hlavními tématy posledního zasedání senátu fakulty zdravotnických věd v tomto akademickém roce. Senátoři se také seznámili s výsledky studentské evaluace výuky.

Projednávané dokumenty senátorům předložil děkan Jaroslav Vomáčka. Jak zdůraznil, fakultě se podařilo naplnit některé strategické cíle. „Rok 2015 byl klíčový pro to, abychom se sestěhovali do budovy Teoretických ústavů a konečně působili jako jednotná komunita. Zvlášť některé ústavy tak získaly důstojné zázemí. Materiálně-technické sjednocení fakulty se završilo letos v únoru, ale pracovali jsme na tom po celý předchozí rok,“ uvedl děkan.

Ve svém komentáři zrekapituloval také rozvoj v oblastech mezinárodní spolupráce, projektové činnosti, zavádění nových studijních oborů nebo vědy a výzkumu. „Jako nejmenší fakulta máme i nejmenší vědecký výkon v rámci univerzity. Zároveň ale máme nejvyšší procentuální nárůst,“ upozornil děkan. FZV se podle něj stabilizuje personálně i z hlediska kvality výuky a vědeckého rozvoje. „Fakulta se dynamicky rozvíjí, což letos potvrdila i akreditační komise MŠMT. Jsme už pevnou součástí univerzity a mým cílem je, abychom byli ve svých oborech nejlepší v republice,“ uvedl děkan.

Senátoři dále obdrželi informace o výsledcích celouniverzitní elektronické evaluace, do níž se mohli studenti zapojit prostřednictvím systému EDIS a anonymně se vyjádřit k otázkám výuky. Podle výsledných statistik využilo této možnosti nejvíce studentů právě z fakulty zdravotnických věd. „Účast našich studentů překročila 11 procent, což je největší počet v rámci univerzity. Zároveň byly vyhodnoceny všechny fakultní ústavy,“ doplnil Jaroslav Vomáčka. Jak dodal, z výsledků evaluace vyplynula řada podnětů. „Věnovali jsme jim mimořádnou pozornost a rozhodli se napravit některé dílčí problémy, například v souvislosti s kritickými připomínkami ke studentským praxím nebo k jednotlivým předmětům,“ uvedl děkan. Senátoři podpořili pokračování elektronické evaluace i v příštím období.

Podmínky přijímacího řízení se pro akademický rok 2017/2018 zásadně nemění. „Jsou podobné těm, které byly stanoveny i pro letošní rok. Bodová hodnocení splňují kritéria pro výběr těch nejkvalitnějších uchazečů,“ uvedl předseda senátu Lukáš Merz.

Na příštím zasedání v novém akademickém roce se senátoři fakulty zdravotnických věd sejdou na začátku října.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.