Fakulta zdravotnických věd nabízí unikátní magisterské studium pro porodní asistentky

Podmínky přijímacího řízení pro nový studijní obor předložila fakultnímu senátu proděkanka Zdeňka Mikšová.
Foto: Velena Mazochová
úterý 10. května 2016, 12:34 - Text: Velena Mazochová

Zcela ojedinělý studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci nabízí ještě pro následující akademický rok fakulta zdravotnických věd. Otevírá jej jako jediná v České republice. Dodatečné přijímací řízení vyhlásila na 30. srpna, přihlášky mohou uchazeči posílat do 29. července. 

Nově akreditovaný studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci je určen absolventům bakalářského studia porodní asistence. Dvouleté navazující magisterské studium nabízí fakulta v prezenční i kombinované formě. Do obou hodlá přijmout deset studentů. Přijímací zkoušky zahrnou písemné testy odborných znalostí z oboru porodní asistence a test kognitivních dovedností a všeobecného společenského přehledu se zaměřením na zdravotnictví. Podmínky přijímacího řízení schválil fakultní senát na svém zasedání minulý týden. 

Úspěšní uchazeči budou přijati ke studiu od akademického roku 2016/2017. „Čeká je především prohloubení odborných znalostí z gynekologie, porodnictví a porodní asistence při poskytování péče ženám, u nichž jsou ohroženy základní životní funkce. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také řadu praktických výkonů, které souvisí se specializovanými činnostmi v gynekologické a porodnické péči,“ přiblížila náplň studia proděkanka fakulty pro studijní záležitosti Zdeňka Mikšová. 

Absolventi a absolventky získají kromě specializace úplné vysokoškolské vzdělání a magisterský titul. Uplatnění najdou zejména v nemocničních odděleních jednotek intenzivní péče zaměřených na gynekologii a porodnictví.  

Magisterské studium Intenzivní péče pro porodní asistentky nenabízí zatím žádná česká vysoká škola. „Podle ohlasů z praxe už teď víme, že zájem je značný. Doufáme proto, že i když půjde o dodatečné přijímací řízení, přihlásí se dostatečný počet uchazečů a budeme si moci vybírat,“ uvedla Zdeňka Mikšová.  

Dodatečné příjímací řízení ke studiu Intenzivní péče v porodní asistenci vyhlásila Fakulta zdravotnických věd UP po úspěšné akreditaci v dubnu tohoto roku. S rozšířením nabídky studijních oborů počítá i v akademickém roce 2017/2018. Akreditační komise ministerstva školství by měla v červnu projednat její žádost o akreditaci tříletého bakalářského oboru Zdravotnický záchranář.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.