Příručka doporučuje, jak zvýšit zaměstnatelnost absolventů

Michal Kudláček (vlevo) z katedry rekreologie, hlavní řešitel projektu v České republice.
Foto: Martin Višňa
pátek 18. září 2015, 08:05 - Text: Martin Višňa

Uplatnitelnost absolventů sportovních oborů byla v hledáčku mezinárodního projektu Employability of Graduates in Sport, na němž se podílela fakulta tělesné kultury. Výstupem jsou kromě jiného brožury, které školám a zaměstnavatelům předkládají doporučení pro vzájemné přiblížení požadavků trhu práce a kompetencí absolventů.

„Příručky mají ukázat, že v trojúhelníku vysoká škola – absolvent – zaměstnavatel má každý ze zúčastněných na uplatnitelnosti absolventů svůj podíl. Je totiž důležité, aby studijní osnovy byly v souladu s realitou, s požadavky trhu. Zatím k tomu však příliš nedochází. Na základě dotazníkového šetření a výpovědí zaměstnavatelů a absolventů jsme připravili doporučení a návrhy ke zlepšení tohoto stavu,“ uvedl Michal Kudláček z katedry rekreologie, hlavní řešitel projektu v České republice.

Dotazníkové šetření se uskutečnilo ve všech šesti zemích zapojených do projektu, postihnuta přitom byla široká škála sportovních oborů, od fyzioterapie přes učitelství tělesné výchovy až po volnočasové sportovní aktivity. Z dotazníků mimo jiné vzešlo, že 65 procent absolventů vnímá svou pracovní zkušenost jako dostačující, ovšem jen 10 procent zaměstnavatelů s tímto faktem souhlasilo.

Doporučení v brožurách se týkají všech tří zmíněných stran. Absolventi si mohou k lepšímu uplatnění pomoci účastí na pracovních stážích či jiných dobrovolných příležitostech, které jsou ve vazbě ke studovanému oboru, a to co nejdříve v době studia. Akademická sféra by s trhem práce měla úžeji spolupracovat.

„Na straně vysokých škol je důležité přizvat zaměstnavatele k tvorbě nových akreditací oborů pro usměrnění toho, co je potřeba učit. Zaměstnavatelé by zase měli nabízet studentům více kvalitní a přínosné praxe, nikoliv jen s cílem získání levné pracovní síly,“ doplnil Kudláčkův kolega Michal Petr.

Příručky již byly rozeslány na všechny sportovně zaměřené vysoké školy v České republice i v partnerských zemích, na ministerstvo školství, zaměstnavatelům a také na některé střední školy. Doporučení a další projektové výstupy jsou také prezentovány na konferencích v každém ze zapojených států. Olomoucký tým z fakulty tělesné kultury ještě čeká setkání s poskytovateli praxí, které se v rámci vytvořené sítě zaměstnavatelů podařilo s fakultou provázat. V příštím týdnu řešitelé naposledy usednou k jednání ve španělské Murcíi.

Projekt nazvaný Employability of Graduates in Sport byl vytvořen kvůli stále se zvyšující nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii, která v některých zemích převyšuje 40 procent. Hlavním koordinátorem byla univerzita v britském Gloucestershire, kromě České republiky do jeho řešení byly zapojeny ještě Francie, Německo, Řecko a Španělsko.

Příručku s doporučeními pro vysoké školy si můžete stáhnout ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.