Zlatá medaile pro profesora Jiřího Černého

Profesor Jiří Černý (vpravo) převzal z rukou rektora univerzity Jaroslava Millera zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého.
Foto: Milada Hronová
pátek 11. března 2016, 13:01 - Text: Milada Hronová

Uznávaný hispanista a lingvista Jiří Černý z katedry romanistiky filozofické fakulty obdržel zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. Z rukou rektora univerzity Jaroslava Millera ji převzal při příležitosti životního jubilea.

Profesor Jiří Černý působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého od roku 1963. Po dvacet let stál v čele katedry romanistiky. Z katedry, na které se do doby do jeho příchodu vyučovala pouze francouzská filologie, vytvořil plnohodnotné pracoviště středoevropského významu, které nabízí možnosti studia všech románských jazyků.  

„Blahopřeji Vám a dovolte mi, abych Vám předal jedno z nejvyšších ocenění Univerzity Palackého. Sám vzpomínám na to, když jsem Vaše přednášky španělštiny navštěvoval v době svých studií. Myslím, že nejen za sebe, ale i za řadu kolegů můžu říci, že jste byl jedním z nejoblíbenějších pedagogů filozofické fakulty,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Profesor Jiří Černý je absolventem Univerzity Palackého a jeho vědecké a pedagogické aktivity výrazně přesahují české hranice. Přednášel na univerzitách v Portugalsku, Polsku, Mexiku, Chile, Brazílii, Spojených státech i na Kubě. Svou stopu zanechal i ve Španělsku, kde během svého působení založil na Univerzitě v Granadě českou sekci studia slovanské filologie. Pomáhal také konsolidovat studium hispanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Snad nejvýznačnější však bylo jeho působení na polské Univerzitě Marie Curie-Skɫodowské, kde pomáhal zakládat tamní hispanistiku. Za svou práci byl v roce 2003 oceněn titulem čestného profesora.

Jiří Černý je autorem celé řady publikací ze španělské, portugalské i obecné lingvistiky. Jeho Dějiny lingvistiky se dočkaly několika vydání a byly přeloženy i do španělštiny. V roce 2003 mu španělský král udělil Řád Isabely Katolické, výjimečné uznání za úsilí o prohlubování vztahů mezi Španělskem a Českou republikou.

Společně s rektorem univerzity blahopřál Jiřímu Černému i děkan filozofické fakulty Jiří Lach, který ocenil jeho dlouholetou práci související s budováním několika kateder.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.