Senát filozofické fakulty jednomyslně přijal rozpočet

Senátoři filozofické fakulty schválili rozpočet pro rok 2016.
Foto: Milada Hronová
pátek 22. dubna 2016, 07:05 - Text: Milada Hronová

Devatenácti hlasy schválil Akademický senát filozofické fakulty rozpočet pro rok 2016. Fakulta bude letos hospodařit s více než 240 miliony korun, což zhruba odpovídá loňsku.

 „Vzhledem k tomu, že se rok od roku snižuje příspěvek na studenta, jsou pro fakultu a potažmo i pro její katedry jakousi záchranou kotvou rostoucí peníze, které jsme schopni získat z vědecké činnosti. Zcela rozhodující roli sehrávají vědecké aktivity našich pracovišť, publikace a internacionalizace,“ řekl Jiří Lach, děkan fakulty. Podle něj právě díky vědeckému výkonu fakulty a její schopnosti internacionalicace  vypadá bilance příznivě.

 „Na financích, které získáme z vědy, je dnes fakulta závislá zhruba ze 40 procent. Proto i v této souvislosti trvale zvyšujeme financování kateder z podílu takzvaně vědeckých financí.  I když klademe na vědecký výkon velký důraz, nerezignovali jsme na pedagogické snažení,“ zdůraznil Jiří Lach.

V roce 2016 obdrží filozofická fakulta 144 016 tisíc korun v kategorii příspěvek na studenta. Z dotace na rozvoj výzkumné organizace, v níž se odráží vědecký, výzkumný a tvůrčí výkon fakulty, získá 60 118 tisíc korun, dalších 37 743 tisíc korun obdrží z grantů.  Za pozitivní považuje děkan mimo jiné i to, že má fakulta vědecké týmy, které jsou schopné udržet v posledních letech i poměrně stabilní linii v počtu podaných projektů ke Grantové agentuře České republiky a zároveň jsou ve svých žádostech i úspěšné. I když ve srovnání s loňskem obdrží filozofická fakulta méně financí v příspěvku na studenta, v ukazatelích vědecké kvality je schopna každoročně finance navyšovat.

Filozofická fakulta přerozděluje peníze katedrám podle schválené metodiky, která podle děkana Jiřího Lacha vnesla do hospodaření jednotlivých kateder odpovědnost a stabilitu.

Akademický senát Univerzity Palackého se celouniverzitním rozpočtem bude zabývat 27. dubna.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.