Psychologové poukazují na spotřebu návykových látek u českých gymnazistů

Ilustrační foto: 123RF
pondělí 30. května 2016, 12:01 - Text: Milada Hronová

Více než polovina patnáctiletých gymnazistů má zkušenosti s pitím alkoholu. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu psychologů z Univerzity Palackého, v němž oslovili více než čtyři tisíce studentů gymnázií. Odborníci také upozorňují, že se v České republice zvyšuje procento studentů, kteří mají zkušenost s cigaretami a marihuanou.

Zhruba rok sbírali psychologové z filozofické fakulty Univerzity Palackého data. V psychologických testech se zaměřili především na osobnostní rysy mládeže, které mají blízko k rizikovému jednání. Výzkum se uskutečnil prostřednictvím Interní grantové agentury ČR.

„Vývoj rizikových aktivit jsme testovali u českých gymnazistů ve věku 11–19 let, tedy od nástupu dospívání téměř do jeho ukončení. Na nejnovějším vzorku 4120 respondentů se ukázaly zajímavé vývojové křivky. Ve srovnání s nižším stupněm gymnázií, kdy jsou žáci více pod dohledem rodičů, rizikové parametry na středních školách značně rostou. Například tři čtvrtiny gymnazistů se v sedmnácti letech běžně dostanou k alkoholu. Na otázku, zda během 30 dnů pili alkohol, odpovědělo kladně 74 procent z celku,“ řekl Martin Dolejš z katedry psychologie. Doplnil, že z výzkumu také vyplynulo, že plná čtvrtina sedmnáctiletých gymnazistů kouří cigarety, čtyřicet pět procent sedmnáctiletých studentů gymnázií má zkušenost s marihuanou.

„Je alarmující, že ačkoli je u nás pití alkoholu do 18 let zákonem zakázáno, kladně na tuto otázku odpovědělo 74 procent sedmnáctiletých dotazovaných. Ještě více znepokojující je to, že na stejný dotaz kladně odpoví téměř polovina patnáctiletých a u dvanáctiletých je to každý pátý student gymnázia,“ dodal Martin Dolejš. Apeloval přitom také na dodržování zákonných omezení, které souvisí s užíváním tabákových výrobků.  

„Výsledky našich šetření také ukazují, že se podíl počtu jedinců v jednotlivých věkových kohortách z hlediska užívání marihuany zvyšuje. A můžeme si klást otázku, jak se studenti k alkoholu, cigaretám, marihuaně vlastně dostanou, kdo jim je prodává nebo jak se dodržují zákony této republiky,“ dodal Martin Dolejš.

V současnosti je v České republice 129 310 studentů a studentek gymnázií ve věku 11–19 let. Nejnovější výzkumný vzorek univerzitních psychologů zahrnoval 4 120 respondentů ze všech krajů ČR, z nichž 57 procent tvořily dívky a 43 procent chlapci. V celkovém skóre se výsledky chlapců a dívek významně neliší. Během testování osobnostních rysů studenti odpovídali také na dotazy související s šikanou, sexualitou, podvody či vandalizmem.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.