Na filozofické fakultě promovaly víc než dvě stovky absolventů

Slavnostní promoce v Arcibiskupském paláci.
Fotogalerie: Marek Otava
pondělí 29. února 2016, 13:57 - Text: Milada Hronová

Tři dny, 240 absolventů a výjimečné prostory Arcibiskupského paláce. Takové byly únorové promoce studentů bakalářských a magisterských studijních programů filozofické fakulty.

Filozofická fakulta je v rámci Univerzity Palackého charakteristická největším podílem výjezdů do zahraničí. To je podle děkana Jiřího Lacha i nejčastější důvod k prodloužení studia o semestr nebo i o rok, a tedy i důvod k organizaci zimních promocí. Ty únorové se poprvé uskutečnily v Arcibiskupském paláci.

 „Příprava promocí v Arcibiskupském paláci je sice organizačně náročnější, ve výsledku však prospěla slavnostnímu ceremoniálu,“ řekla Klára Seitlová, proděkanka filozofické fakulty. Stejně tak zhodnotil reprezentativní prostory i Jiří Lach, podle nějž se sál Arcibiskupství stal skutečně důstojným místem, které svým půvabem mimořádnost promoční chvíle podtrhlo.

Absolventi bakalářských a magisterských programů promovali během tří dnů v jedenácti skupinách. „Když jsme začali studium, navzájem jsme se neznali, přesto jsme měli jedno společné: spojovala nás touha po vzdělání, touha získat lepší budoucnost. Děkujeme pedagogům, ostatním pracovníkům fakulty i rodinám a prosíme, abyste nás podporovali i nadále. Moc dobře si uvědomujeme, že bez vás bychom studium zvládali jen stěží,“ řekla Veronika Lachová, absolventka oboru Dějiny výtvarných umění.

Od září studuje v Praze další vysokou školu Marek Čermák, absolvent oboru Teorie a dějiny dramatických umění. „Budu vzpomínat na všechny, kteří během studia dokázali, že studenty neberou jen jako hmyz, ale jako rovnocenné kolegy, ač zatím méně vzdělané. Takových pedagogů je naštěstí naše katedra plná,“ řekl Marek Čermák. Připustil, že kromě studijních povinností bylo pro něj velmi těžké naučit se efektivně nakládat s časem.

Děkan fakulty před absolventy zdůraznil, že si cení jejich výběru vysoké školy. „Jsem si vědom, že jste si před několika lety mohli vybírat z desítek škol v celé České republice a stovek či tisíce univerzit v celém světě. Dnes jsem přesvědčen, že jste s výběrem spokojeni a pevně věřím, že se do jedinečného města Olomouc budete i vracet,“ dodal Jiří Lach.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.