Mají zájem o obor: Během studentské vědecké konference to dokazovali doktorandi filozofické fakulty

Petr Šlechta se ve svém příspěvku věnoval genderovým stereotypům.
Foto: Eva Skříčková
sobota 6. února 2016, 13:01 - Text: Milada Hronová

Jedenáct posluchačů doktorských studijních programů filozofické fakulty, jedenáct lingvistických, literárních, historických a filozofických témat. Takto byla obsazena Studentská vědecká konference v angličtině, které se společně s přednášejícími doktorandy zúčastnilo v Centru jazykového vzdělávání dalších třicet posluchačů různých kateder.

„Máme radost, letošní ročník se vyznačoval vysokým počtem účastníků. Přednášeli doktorandi z kateder anglistiky a amerikanistiky, bohemistiky, germanistiky, romanistiky, žurnalistiky, obecné lingvistiky, historie i divadelních a filmových studií. A nešlo jen o témata jejich disertačních prací,“ řekla Eva Skříčková, lektorka italského jazyka z Centra jazykového vzdělávání.

Poprvé se studentské vědecké konference účastnil například Petr Šlechta, doktorand katedry romanistiky a externí pracovník Centra jazykového vzdělávání.

„Ve svém příspěvku jsem se věnoval genderovým stereotypům, které se týkají mužského vzhledu v české, španělské a anglické frazeologii. Téma mi přijde zajímavé i proto, že frazeologie je jakousi ´informační bankou´ a ukrývá spoustu zajímavých informací o tom, co si dané jazykové společenství myslí o světě, ve kterém žije,“ řekl Petr Šlechta. Na konferenci se přihlásil mimo jiné i proto, že chtěl kolegy a studenty seznámit s tím, čemu se na katedře romanistiky věnuje. „A chtěl jsem si také osvěžit angličtinu, kterou jsem vedle španělštiny vystudoval,“ dodal.

Podle Petra Šlechty se na vědecké konferenci sešli lidé, kteří jsou zapálení do svých oborů. „Dozvěděl jsem se řadu nových informací, oprášil si ty pozapomenuté, poznal aktuální trendy v oboru a inspiroval se svými kolegy po stránce metodologické. Seznámil jsem se také s lidmi, kteří mají stejné či podobné zájmy, obdobný pohled na svět a diskutoval i s těmi, kteří mají názory naopak opačné,“ vypočetl doktorand, jehož potěšila velká účast i vynikající kvalita příspěvků. 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.