Konference nabídla odpovědi na aktuální otázky současného porodnictví

Předčasný porod, screening vrozených vad nebo monitorování plodu patřily k tématům, která zazněla v průběhu letošní Moravské...

Fakulta zdravotnických věd navázala spolupráci s partnerskou fakultou Prešovské univerzity

Fakulta zdravotnických věd rozšířila své zahraniční kontakty. Nejnovější spolupráci navázala s prešovskou Fakultou...

Zahraniční host fakulty zdravotnických věd představil aktuální trendy ve výzkumu paliativní péče

Přední evropská odbornice na výzkum paliativní péče Nancy Prestonová z britské Lancaster University byla hlavním hostem...

Čeští a zahraniční odborníci budou diskutovat o rehabilitaci vzpřímené lidské chůze

Aktuální trendy v biomechanice, neurofyziologii a neuropsychologii nabídne program multioborové konference Neurorehabilitace...

Noc vědců nesvítila nadarmo, přišly davy zvídavých návštěvníků

Vědychtiví návštěvníci vzali letošní Noc vědců opět vážně. Pořádající fakulty i Pevnost poznání praskaly včera večer ve švech,...

Fakulta zdravotnických věd se rozrostla o 270 nových studentů

Členy akademické obce Univerzity Palackého se dnes stali noví posluchači fakulty zdravotnických věd. Imatrikulační sliby...

Maratón promocí pokračoval etapou fakulty zdravotnických věd

Univerzitní fanfáry, státní a studentská hymna se včera a dnes rozezněly na počest studentů, kteří úspěšně dokončili studia na...

Neurolog David Školoudík rozšíří řady proděkanů fakulty zdravotnických věd

Jako nový proděkan pro studijní programy v cizím jazyce, doktorské studijní programy a projektovou činnost posílí vedení...

Přednáškový cyklus Jamese Richardse přispívá k užší spolupráci fakulty zdravotnických věd s University of Central Lancashire

Čtvrtým dnem dnes pokračuje série přednášek a workshopů, které pro olomoucké akademiky a studenty připravil významný evropský...

Profesionalitu sester zvyšuje olomoucká mezinárodní konference

Osm desítek účastníků mezinárodní konference Profesionalita v ošetřovatelství II zaplnilo dnes hotel Hesperia. Konference...