Blog

22.09.2014
07:03

Začátek akademického roku

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky Univerzity Palackého v Olomouci,

stojíme na prahu nového akademického roku 2014/2015, který já osobně vyhlížím s jistým napětím. Jedná se totiž o první akademický rok, který ve své, ještě poměrně čerstvé rektorské funkci, zahajuji. Chci doufat, že jste všichni prožili příjemné léto a vstupujete do zimního semestru plni síly, odhodlání a především motivace, která dle mého pevného přesvědčení tvoří hranici mezi úspěchem a průměrností. Především ovšem na UP vítám „prváky“ a přeji jim, aby se v Olomouci a na univerzitě rychle zabydleli a co nejdříve „vpluli“ do akademického života. Prosím, využijte všech možností, které vám studium na Univerzitě Palackého nabízí, a to včetně zahraničních studijních cest, zdokonalení se v jazyce či, u mnohých z vás, rané vědecké práce. Právě míra vaší motivace do značné míry rozhodne o vaší profesní budoucnosti. Zároveň jste nadějí i pro samotnou univerzitu, která usiluje o výchovu vlastního vědeckého dorostu, na němž bude jednou stát budoucnost výzkumu v této zemi. Je přirozené, že Univerzita Palackého v Olomouci, vzhledem ke své starobylosti a prestiži, usiluje o to, aby její absolventi byli vždy mezi nejlepšími.

V Olomouci studují rovněž stovky zahraničních studentů, přičemž v následujících letech by jejich počet měl dále růst. Vytvořme jim proto tolerantní, přátelské a inspirující prostředí, ve kterém se budou cítit co nejlépe. Začátek tohoto akademického roku s námi zahajují i ukrajinští studenti doktorského studia, kterým Univerzita Palackého poskytla roční stipendium, aby se mohli plně věnovat svému výzkumu a nebyli denně konfrontováni s rozjitřenou realitou své země.

Počátek akademického roku 2014/2015 bude probíhat ve znamení výročí tzv. Sametové revoluce, tedy společenskopolitického zlomu, který zásadním způsobem předurčil životy nás všech i směřování univerzity samotné. I z tohoto důvodu bych byl rád, kdybychom si tuto událost 17. listopadu připomněli v co největším počtu.   

Přeji všem úspěšný akademický rok, inspirativní diskuse na seminářích a přátelské klima na celé univerzitě. 

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého 

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět