Blog

05.05.2014
06:51

Proč nebýt jednobarevní?

Na přírodovědecké fakultě nám před pár týdny skončily volby. Způsobem dosud nepředstavitelným získal celou studentskou komoru jeden jediný obor. Máme tedy jednobarevný studentský senát. Volby a jejich výsledky provázely divoké emoce a názory, které nakonec vyvrcholily usnesením odcházejícího senátu, ve znění: „AS PřF UP pokládá za neetické, aby v místě voleb do AS nebo jeho bezprostřední blízkosti probíhala v době voleb volební agitace, a žádá příští AS PřF UP, aby usiloval o zákaz agitace v místě voleb nebo jeho bezprostřední blízkosti v době voleb.“ (Zde je asi vhodné zmínit, že se mluví o kampani většiny studentských vítězů).

Emoce už trochu vychladly a já se k volbám a jejich průběhu teď vracet nebudu (to třeba zase příště). Chtěl bych se v první řadě spíše pokusit velmi krátce vysvětlit, proč je podle mého názoru zcela špatně mít na přírodovědě jednobarevnou studentskou komoru.

Prvním důvodem, který mne k tomu vede, je skutečnost, že studenti jednoho oboru pravděpodobně nedokáží detailně porozumět potřebám oborů jiných. Jsem fyzik, doktorand, byl jsem tři roky studentským senátorem, seznámil jsem se s fungováním fakulty a naučil jsem se mnoho věcí, o kterých jsem dřív nic netušil. Přesto všechno stále nevím, jak se studuje na jiných oborech. Nevím, o čem píší bakalářské a diplomové práce informatici, matematikové, geografové ani chemici. Nevím, jaké předměty jsou pro jejich studium zásadní a neznám všechny jejich vyučující. Nedokázal bych tedy těmto studentům moc dobře poradit s jejich studijními problémy. Věřím, že ani po téměř osmi letech na fakultě není v lidských silách tohle všechno obsáhnout. Proto jsme šli před lety do voleb jako mezioborová koalice – tehdy jsme totiž věřili tomu, že pokud chceme zastupovat všechny studenty, musíme také znát všechny obory (a věříme tomu samozřejmě stále).

Druhým důvodem je pro mne to, že z vlastní zkušenosti vím, že senát řeší v naprosté většině případů problematiku oborů, nikoliv studentů. Studentské záležitosti jsou jen nepatrným zlomkem problematiky, kterou se senát zabývá. V okamžiku, kdy jeden obor zastupuje devět senátorů (z celkem 21 senátorů), mizí ze senátu jakákoliv oborová rovnováha, studentská komora se může snadno stát nástrojem dotyčného oboru a může být současně i pod obrovským tlakem okolí. Dobrým příkladem je návrh a schválení rozpočtu – to se studentů netýká ani maličko. Týká se to naprosto zásadně oborů (které ale budou v novém senátu v silné nerovnováze).

To jsou tedy asi hlavní důvody, které podle mého názoru vyvolaly po volbách takové obavy a emoce. Domnívám se, že jsou to opodstatněné obavy, a proto teď již nezbývá než doufat, že nás nová studentská komora už brzy šokuje tím, jak je snadno a rychle všechny rozptýlí. Bude to pro ně velice obtížný úkol a já bych jim za sebe chtěl popřát sílu, vytrvalost a především pak čestnost a nestrannost při práci pro celou fakultu.

Jakub Navařík
vědecký pracovník RCPTM

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět