Blog

10.03.2014
22:16

STAG, OBD, RIV a Živá abeceda

Chcete-li se na naší akademické půdě snadno a zaručeně dočkat pozitivní reakce publika, stačí utrousit kritickou poznámku na adresu STAGu, OBD či RIVu, přičemž platí: čím vyšší dávka jízlivosti, tím intenzívnější souznění. Už před časem mne tato zábava pro svou jednoduchost až lacinost omrzela, což ovšem neznamená, že bych přestal registrovat nejednou až hibernující produkty zmíněných „systémů“. Prostě jsem své komentáře začal udržovat pouze v interním komunikačním okruhu. Ovšem aktuální čistka v rivovských záznamech mne přiměla k porušení dané praxe.

Před časem jsem totiž byl vyzván, abych přispěl do publikace vydávané k 80. narozeninám Milana Kundery. Cítil jsem se poctěn, kterýžto pocit ještě umocnilo následné zjištění, že má stať vyšla společně se studiemi respektovaných domácích i zahraničních literárněvědných veličin.

Doznávám, že při zadávání tohoto publikačního počinu do OBD, potažmo RIVu jsem se lehce začervenal, jelikož podtitul knihy Hommage à Milan Kundera / Pocta Milanu Kunderovi obsahuje rivovský vulgarismus sborník, konkrétně ve spojení Sborník k 80. spisovatelovým narozeninám. Ale ani v nejčernějších představách mne nenapadlo, že vymítačská rivovská komise dotyčnou publikaci fatálně diskvalifikuje označením „soubor studentských soutěžních prací“.

Rozvine-li onen bohulibý orgán své další působení v nakročeném směru se stávající razancí a arogancí, jež by bylo možno ilustrovat dalšími příklady se snadností zmíněnou v úvodu noticky, lze se dost možná nadít i verdiktu, v němž práce z oblasti krevních skupin bude označena toliko za variaci prvních stránek Živé abecedy

Lubomír Machala
Katedra bohemistiky FF UP

  •  
  • 1 Komentář(e)
  •  
Zuzana Zemanová
13.03.2014
19:23
Chybí možnost dialogu

Bohorovnost Rady pro vědu, výzkum a inovace je skutečně zarážející. Stejně tak absence jakékoli diskuse a také anonymita hodnocení. I olympští bohové byli všemocní, ale vědělo se, kdo z nich za co zodpovídá. Tady se pod bizarní odůvodnění podepisuje jen abstraktní "Rada pro VaVaI", nikoliv konkrétní členové, kteří v dané věci rozhodli. Můžeme se sice k vyřazení záznamu vyjádřit a svou námitku věcně podložit, ale nemáme jistotu, zda se naším argumentem bude vůbec někdo zabývat. Dialog mezi členy rady a zadavateli výsledků by přitom měl být samozřejmostí, zamezil by podobným omylům a přispěl k transparentnosti celého procesu. Ta - vzhledem k tomu, že se jedná o nemalých penězích - je, myslím si, v rivovém hodnocení naprosto nutná.

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět