Blog

29.12.2013
12:20

Úspěšný nový rok

Milé studentky a studenti, kolegyně a kolegové, na prahu nového roku 2014 bych vám chtěl popřát hodně úspěchů ve studiu, ve výzkumné, pedagogické, administrativní a jiné práci, spokojenost a pohodu v osobním životě. Věřím, že i v následujícím roce, stejně jako v letech minulých, společně zaměříme své síly na zvýšení prestiže a prosperity Univerzity Palackého.

Počátek roku 2014 bude poznamenán změnami ve vedení univerzity, a to jak na postu rektora, tak i na postech dvou děkanů. Tyto změny u části pracovníků univerzity vyvolávají obavy. Já sám jsem vnitřně přesvědčen, že tyto obavy jsou zbytečné. V programech všech zvolených kandidátů na příslušné pozice se jako červená nit táhnou myšlenky, že vynikající výzkum, excelentní vzdělávání a internacionalizace jsou úhelnými kameny dalšího rozvoje Univerzity Palackého. K realizaci těchto myšlenek potřebujeme pouze dvě věci: stabilitu vnějšího a vnitřního prostředí. To vnější prostředí můžeme ovlivnit jen málo, v závislosti na významu univerzit ve společnosti. Prostředí vnitřní je však plně v našich rukou. Přitom vůbec nejde o formální vnitřní chod univerzity, jde o vzájemné vztahy mezi lidmi. Jsem si jist, že pokud budou mezi lidmi panovat úcta a tolerance, doplněné trochou pokory a zdravým rozumem, bude univerzita vzkvétat. Totéž ostatně platí o celé společnosti.

Začíná nám nový rok, já osobně se dívám na vše, co nás očekává, s optimismem. Jsem přesvědčen, že v příštím roce a následujících letech bude naše univerzita i nadále upevňovat svoji pozici ve vzdělávacím a výzkumném prostoru České republiky a Evropy.

Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou přeji vám i Univerzitě Palackého úspěšný rok.

Miroslav Mašláň
rektor Univerzity Palackého

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět