Blog

09.11.2013
14:04

Hamletovská otázka „univerzita vs. politika“

Zhruba před dvěma týdny skončily volby, situace na politické scéně se zklidnila jako rozbouřená hladina pod vrstvou oleje, pan prezident odměňoval a já jsem se od té doby začal intenzivněji zamýšlet nad vztahem politiky a univerzit. Vyprovokovalo mě k tomu několik impulzů. Prvním byla kauza doc. Beka, ve které dal nejvyšší představitel státu opět znát, jaké má smýšlení o nejvyšších představitelích univerzit, potažmo univerzitních orgánech. Druhým byla nevinná diskuze o umístění loga na webu MU, nabádající akademickou obec k účasti ve volbách. Třetím byl nevyžádaný univerzitní e-mail doc. Putnové, který zcela nepokrytě agitoval pro TOP 09, a to na téže instituci, a posledním nedávný blog kolegy Nosála.

Někde jsem zachytil větu, že na univerzitu nepatří politika a náboženství. Osobně tento názor nesdílím. Pokud bychom tuto větu chápali sensu stricto, nedokážu si představit výuku politologie a teologie. Ale to je pochopitelně extrémní příklad. Veřejná vysoká škola je státní instituce, a jako takové je velikost jejího rozpočtu z valné části diktována politickou reprezentací. Proto mi odluka univerzity a politiky přijde stejně absurdní jako odluka církve od státu a nelze na ni aplikovat Ježíšovo „Co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu“.  Na druhou stranu chápu negativní konotace, které spojení politiky a univerzit vyvolává, což je dáno zejména historickým kontextem.  Podle mého soudu je nutné, aby univerzita byla zejména politicky nestranná. Což ovšem není synonymum netečnosti nebo pasivity. Politická aktivita univerzit by měla být vyvážená a výsledkem konstruktivní diskuze jednotlivých aktérů.

Problém vztahu akademického prostředí a politiky není černobílý. Určitě každému, kdo seděl nebo sedí ve vysokoškolských škamnách a politika není pro něj prázdným slovem, tuší, oč běží. Znáte to, jsou věci, které vnímáte nějak automaticky. Jejich narušení chápete jako něco, co nehraje. Nedokážete přesně popsat, v čem to nesedí, ale intuice vás vede k tomu, že je s vámi manipulováno, že jste tlačeni tam, kam nechcete, nebo že se loďka naklání příliš na jednu stranu.

Končím tedy tuto krátkou úvahu s přáním, aby se vztah politiky a univerzit nezvrhl v jejich politizaci nebo aby dokonce na univerzitách nezavládla atmosféra politikaření. Více o tomto tématu však promluví odborník na slovo vzatý. 13. listopadu proběhne přednáška prof. Jařaba na téma Akademik a politika – Akademická obec jako součást občanské společnosti. Tam určitě zazní fundovanější názory a já se na ně těším.  

Ivo Überall
Ústav klinické molekulární patologie

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět