Blog

13.09.2013
10:19

Excelentní univerzita

Milé studentky, milí studenti, členové akademické obce, kolegyně a kolegové, při zahájení nového akademického roku 2013/2014 vám chci popřát hodně úspěchů ve studiu, v pedagogické i vědecké práci, pevné zdraví, spokojenost v pracovním i osobním životě. Srdečně blahopřeji všem nově přijatým studentkám a studentům, kteří si zvolili Univerzitu Palackého v Olomouci jako místo svého dalšího vzdělávání, k jejich studijní volbě. Doufám, že univerzita a její pracovníci vrchovatě naplní jejich představy o univerzitním studiu.

Počátek začínajícího akademického roku bude poznamenán několika důležitými událostmi, předně se uskuteční volby rektora a děkanů čtyř fakult pro následující čtyřleté období. Netajím se tím, že opětovně kandiduji na post rektora Univerzity Palackého, a chci tuto univerzitu, jejíž prosperita je mou srdeční záležitostí, vést i v příštích čtyřech letech. Akademický rok stojící před námi bude provázet řada nových skutečností a aktivit, jejichž hlavním cílem by mělo být posílení kvality výzkumné a vzdělávací činnosti a internacionalizace naší univerzity. Moji vizí je, aby koncem tohoto desetiletí byla Univerzita Palackého excelentní evropskou univerzitou. Excelentní univerzita musí poskytovat svým studentům takové vzdělání, aby ve svých oborech našli uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Excelence univerzity však nepřichází sama, je založena na vynikající výzkumné a badatelské činnosti, která sebou přináší světově uznávané výsledky, a rovněž na internacionalizaci univerzity. V posluchárnách, laboratořích a na chodbách univerzity se musí setkávat studenti, vědci a pedagogové celého světa.

Na letošní rok, kdy jsme si připomínali 440 let od založení vysokého učení ve městě Olomouci, můžeme pohlížet jako na rok završení extenzivního rozvoje univerzity po roce 1989. Počet studentů se stabilizoval někde mezi 22 a 23 tisíci a předpokládám, že v budoucnu již neporoste. Žádoucí je zvýšení počtu zahraničních studentů, především v anglických studijních programech. Úměrně nárůstu počtu zahraničních studentů by měl v souladu s demografickou křivkou klesat počet studentů domácích. V letošním a příštím roce završujeme i výstavbu řady nových výzkumných a vzdělávacích kapacit. V budoucích letech budou naše investiční činnosti orientovány spíše na rekonstrukce stávajících objektů univerzity.

Minulý akademický rok byl poznamenán celou řadou aktivit a můžeme říci i úspěchů. Sám osobně za nejdůležitější považuji zahájení dvou projektů orientovaných na uskutečnění výzkumných pobytů mladých vědců. Na univerzitě začalo pracovat více jak šest desítek badatelů a vědeckých pracovníků ze zahraničí, v mnoha laboratořích již téměř neslyšíme češtinu. Také pracovníkům Univerzity Palackého se dostalo řady významných ocenění. Prof. Jan Peřina byl oceněn za svůj přínos k rozvoji optiky prestižní mezinárodní cenou Galileo Galilei. Pracovníci Společné laboratoře optiky Karel Lemr a Jan Soubusta obdrželi cenu Siemens. Na pozadí řady tvůrčích počinů pracovníků a studentů univerzity chci připomenout poněkud netradiční počin, a to detektivní román kolegy Michala Sýkory „Modré stíny“, jehož děj se částečně odehrává na půdě Univerzity Palackého. Znalost prostředí při jeho čtení umocňuje čtenářovy emoce.

Na závěr mi dovolte při této příležitosti poděkovat všem, kdo se v uplynulém akademickém roce podíleli na dobrých výsledcích univerzity. Přeji všem úspěšný další akademický rok, pevné zdraví, dostatek vůle a sil pro naplnění pracovních i osobních cílů. Především vám studentům přeji co nejlepší výsledky, krásné vztahy mezi vámi i s vašimi učiteli, užívejte si nádherná studentská léta v Olomouci.

Miroslav Mašláň
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět