Blog

21.06.2013
14:08

Dimenze stěhování

Jedna lidová moudrost praví, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Určitě má něco do sebe, ale nedá se úplně zobecnit. Stěhování je zvláštní činnost, během které se snad zapojí do hry všechny stránky člověčenství. V první řadě je to bezpochyby sportovní výkon. Tahání krabic, balení nádobí, lezení po schůdcích do nejskrytějších zákoutí skříní jsou výkony hodny atleta a artisty.

Dále můžeme ve stěhování vidět i rozměr vysoce intelektuálně náročný. Přemýšlení nad tím, kterak nejlépe zkombinovat uložení předmětů tak, aby zabraly co nejmenší prostor, aniž by transportem jakkoli utrpěly, vyžaduje dávku prostorové orientace (tvrdí se, že tento krok je dominantou žen).

Třetím aspektem stěhování je rozměr duchovní až psychologický. Zatímco mladší ročníky chápou ve změně místa pobytu (zaměstnání, podnikání atd.) vstup do víceméně terry incognity a zakoušení něčeho nového, nepoznaného, je pro starší stěhování spojeno s pocitem vytržení z kořenů, nostalgií nad starými fotografiemi a vzpomínkami na dobu dávno minulou.

V kontextu stěhování do „nových“ teoretických ústavů je poslední aspekt trochu opomíjen. Nestoři pracovišť, kteří se stěhují, velmi nelibě opouštějí své pracovny na starých teoreťácích. Alegoricky řečeno, jsou donuceni opustit svoji starou manželku, která jim celý život dobře sloužila, a dát se všanc manželce mladé, nezkušené, která si sice své základní potřeby bude plnit, ale k životní pohodě asi nepřispěje. Navíc mladá manželka nemá příliš pochopení pro celoživotní archiválie zasloužilých profesorů. Takže dochází k dilematu, co si profesor ponechá a co obětuje, což trochu evokuje Sofiinu volbu. Podléhá skepsi, protože se musí zbavit starých chemikálií, laboratorního skla a hlavně nashromážděných tištěných materiálů. Na druhou stranu je přínosnou stránkou tohoto třídění, že se objeví věci již dávno zapomenuté a některé dokumenty jsou cenné nejen svoji výpovědní, ale i historickou hodnotou.

Jen si nějak nedokážu představit, co bude mít cennou historickou a výpovědní hodnotu v době, až budou dosluhovat „nové“ teoreťáky.

Ivo Überall
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět