Blog

13.06.2013
07:18

440 slov

Univerzita Palackého by se dala přirovnat k ostrovu, k ostrovu stability a prosperity. Akademická obec má nezměrný potenciál. Studenti jsou výborně hodnoceni nejen ve vnitrozemí, ale také v zahraničí. Osm fakult univerzity představuje v regionu instituci svým významem neoddiskutovatelně doplňující Olomoucký kraj a město Olomouc. A události posledních dní, které oslavují existenci vysokého učení v Olomouci, doprovázejí a podtrhují význam a zájem o naši univerzitu. Koncept Olomouce – univerzitního města je reálně aplikován při vzájemné spolupráci. Olomoucký kraj podporuje univerzitní dění s vědomím dosahu do kulturní a sociální oblasti. Setkání rektorů několika univerzit, které na počátku června proběhlo na naší akademické půdě, reflektuje nejen evropský význam, ale také celosvětový rámec pozice vysokého učení v Olomouci.

Univerzita je ostrovem sociální stability. Je nejžádanějším zaměstnavatelem v regionu. Neznamená to ovšem, že je přístavem pro každou zatoulanou loď. Její exkluzivita je právě v excelenci vědy a úrovni výuky, kterou se může pyšnit. Výsledky našich aktivit jsou hmatatelné takřka ve všech oblastech procesů a činnosti regionu. Významné investiční projekty, vázané na vědu a výzkum staví Univerzitu Palackého mezi nejvýznamnější vysoké školy českého akademického a vědeckého prostředí. Výzkumná a vědecká centra představují zároveň závazek do budoucnosti, závazek k neustálému a odpovědnému tlaku na kvalitu našeho vysokého učení.

Osobně vnímám naši alma mater jako kompaktní celek. Jen nezasvěceným se může zdát, že se skládá ze samostatných částí, na sobě nezávisle existujících konceptů. Naše univerzita je provázána na všech úrovních stejnou snahou o světovost, úspěšnost a jedinečnost. Je provázána členstvím v akademické obci univerzity a mnoha dalšími faktory, které z ní činí nejen jednotný, ale hlavně jedinečný celek, formovaný globálními trendy až po specifickou a místní nanoproblematiku. Řídit instituci, na které naprostá většina zaměstnanců disponuje vysokoškolským vzděláním, je úžasným procesem. Konfrontace mnoha názorových proudů a častého přesvědčení o své vlastní pravdě je ovšem mnohdy náročná z hlediska nalézání kompromisů a konstruktivních řešení.

Čtyři sta čtyřicáté výročí je pro nás příležitostí. Je příležitostí myslet do budoucnosti s reflexí minulosti. Je příležitostí k čerpání ze všech významných úspěchů akademiků i studentů. Možností k navázání na úspěch významných absolventů naší školy a poděkování za vše dobré každému jednotlivému článku univerzitního dění. Jako rektor bych tedy rád poděkoval všem, kteří žijí pro univerzitu, a ne z univerzity. Rád bych poděkoval také všem, kteří jsou součástí jejího každodenního života, a díky charakteru jejich práce se ne vždy dostaneme k jejich ocenění. Děkuji také akademické obci a její reprezentaci za důvěru, která mi byla pro toto funkční období vyjádřena, a bude mi ctí, osobní i profesionální, moci se o onu důvěru ucházet také pro období následující. Přijměte přání příjemně prožitých předprázdninových dní či všedních chvil, pozvání na oslavy výročí existence naší univerzity a mé poděkování. 

Miroslav Mašláň
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět