Blog

02.01.2013
16:46

Rok optimismu

Vážení členové akademické obce, milé studentky a studenti, kolegyně a kolegové, na prahu nového roku 2013 bych vám chtěl popřát hodně úspěchů ve studiu, ve výzkumné i pedagogické práci, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Při vstupu do nového roku 2013 je vhodné krátce se ohlédnout do let minulých. Máme zvláštní příležitost k historickému ohlédnutí, v roce 2013 uplyne 440 let od chvíle, kdy císař Maxmilián II. udělil olomouckému jezuitskému učení promoční práva. Nechci tady ani v nejmenším vzpomínat historické úspěchy či neúspěchy olomoucké univerzity. Chtěl bych z pozice pamětníka posledních 25 let existence Univerzity Palackého v Olomouci vyzdvihnout všechno to, co bylo v letech po roce 1989 vykonáno, a poděkovat všem těm, kteří se v těchto letech podíleli na rozvoji univerzity.

Konec roku 1989 je počátkem nejbouřlivějšího rozvoje vysokého učení ve městě Olomouci. Toto období není jen časovým mezníkem, je zároveň mezníkem měnícím myšlení členů akademické obce. Nadšení všech pracovníků a studentů bylo novým impulsem rozvoje vědeckých a vzdělávacích aktivit. Především díky nadšení a usilovné práci všech členů akademické obce Univerzita Palackého dospěla do současného stavu, kdy je reprezentována více než 23 000 studenty a cca 2 500 zaměstnanci.

Univerzita se po celé minulé období neuzavírala do sebe. Stále častěji v posluchárnách, laboratořích a na chodbách potkáváme studenty, přednášející a výzkumné pracovníky ze všech koutů světa. Univerzita se postupně stává více a více univerzitou mezinárodní a to mi dělá obzvláštní radost. Univerzita Palackého hraje nezastupitelnou roli v intelektuálním, kulturním a sportovním životě statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.

Bouřlivý kvantitativní rozvoj byl a je následován zvyšováním kvality vědeckých a vzdělávacích aktivit. Důkazem tohoto tvrzení je především úspěšnost našich absolventů, naše úspěšnost v získávání výzkumných a jiných projektů na národní i mezinárodní úrovni, publikační a jiné výstupy z našich aktivit.

Začíná nám nový rok, já osobně se dívám na vše, co nás očekává, s optimismem. Jsem přesvědčen, že v příštím roce a následujících letech bude univerzita i nadále upevňovat svoji pozici ve vzdělávacím a výzkumném prostoru České republiky a Evropy.

Milé kolegyně a kolegové, ještě jednou přeji vám i Univerzitě Palackého úspěšný rok.

Miroslav Mašláň
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

  •  
  • 0 Komentář(e)
  •  

Pro komentování musíte být přihlášeni.Přihlaste/zaregistrujte se

zpět