Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Pavel Urbášek
Zobrazit opět všechno

15.01.2014
10:24

Olomoucká reflexe sebeupálení Jana Palacha

Ještě před sebeupálením Jana Palacha se na počátku ledna 1969 začaly stupňovat konflikty olomouckých studentů s příslušníky sovětské vojenské posádky. Tehdejší studentská organizace (Městské centrum Svazu vysokoškolského studenstva Čech a Moravy) rozeslala proto vedoucím státním a stranickým představitelům dopis, ve kterém žádalo neprodlené řešení napjaté situace ve městě. Sovětská komandantura v Olomouci naproti tomu sáhla k dalšímu posílení vojenských hlídek.

Bezprostředně po zprávách o smrti Jana Palacha vydala olomoucká studentská organizace provolání, v němž vyzvala studenty...

28.11.2013
18:10

Vysokoškolské vzdělání a sociální mobilita

V poslední době se množí hlasy, že se český systém terciárního vzdělávání sociálně uzavírá. Pokud jsou tyto názory dostatečně relevantní, pak terciární vzdělávání v České republice ztrácí jednu ze svých elementárních funkcí – totiž funkci sociálně mobilitní.

Na počátku šedesátých let minulého století se stabilizoval procentuální poměr mezi vysokoškolskými studenty s dělnickým a rolnickým původem na jedné straně a studenty z ostatních sociálních skupin na straně druhé (40 a 60 procent). Toto sociální rozvrstvení studentů vysokých škol se v zásadě nezměnilo až do roku 1989. A to bez...

10.10.2013
22:19

Minulí rektoři a volby

Na rektorském stolci druhé nejstarší univerzity v českých zemích se od roku 1946 do dnešních dnů vystřídalo celkem 13 vědců a pedagogů, z toho 11 mužů a jen dvě ženy: Josef Ludvík Fischer, Jiřina Otáhalová-Popelová, Josef Hádlík, Jaromír Hrbek, Eduard Manďák, Josef Metelka, František Gazárek, Václav Švec, Jaromír Kolařík, Josef Jařab, Lubomír Dvořák, Jana Mačáková a Miroslav Mašláň. Zdůrazněme, že J. Popelová-Otáhalová byla vůbec první ženou, která zastávala rektorský post na území českých historických zemí.

Nejdéle rektorskou funkci zastával F. Gazárek (1969–1980), pouze jeden...

19.11.2012
10:44

Nad minulostí olomoucké univerzity

Čtenářům mé úvahy bude zcela určitě jasné, že mne k tomuto zamyšlení inspirovaly jak 23. výročí 17. listopadu 1989, tak blížící se 440. výročí vzniku olomouckého vysokého učení. Počátky univerzity v Olomouci si tak budeme připomínat – a poněkud rozpačitě oslavovat – v příštím roce.

Pohled do minulosti (ve smyslu historiografické interpretace) je do značné míry subjektivní. Dnešní historikové tuto metodologickou danost plně akceptují, i když ji nijak výrazně nezdůrazňují – možná proto, aby si v konfrontaci s ostatními nehumanitními obory nezadali a nevystavili historické...