Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Jiří Fiala
Zobrazit opět všechno

04.02.2013
08:37

Kníže Dunduk

K výrazným olomouckým bohemistům náležejí jazykovědec Jaromír Bělič (1914–1977), v letech 1953–1957 děkan Vysoké školy pedagogické v Olomouci, a literární vědec Jiří Skalička (1922–1997). Sbližoval je slovácký původ a odborný zájem o dílo Karla Havlíčka Borovského (1821–1856): v roce 1947 vydal Bělič monografii Karel Havlíček Borovský a Slovanstvo, roku 1951 pořídil kritické vydání Havlíčkova Básnického díla pro Národní knihovnu, z roku 1965 pochází Skaličkova studie Havlíčkův satirický odkaz aj. Jako editoři připravovali Bělič a Skalička k vydání rovněž Havlíčkovy epigramy, mezi...

11.01.2013
08:58

Slavme slavně

nikoli ovšem slávu Slávóv slavných, jak vybízel pomocí paronomázie česko-slovenský obrozenec Jan Kollár, ale letošní 440. výročí vzniku olomoucké univerzity!

Na internetových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci již „vyskakuje“ k tomuto účelu vyhotovené logo, graficky dozajista „napadnuté“ (jak říkával Jan Werich), pokud se ale přidruženého textu týká – 1573–2013 440. VÝROČÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, mohou vzniknout pochybnosti o jeho případnosti.

Striktně vzato, na rok 2013 připadá 440. VÝROČÍ UNIVERZITY V OLOMOUCI, zatímco 440. VÝROČÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V...