Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Jiří Fiala
Zobrazit opět všechno

14.10.2015
11:05

„Plagiátorské univerzity, respektive fakulty“ (I)

Dne 16. září t. r. ve 22.46 hodin napsal pražský archivář a právní historik Petr Kreuz na své facebookové stránce toto:

„Při přípravě přehledu bádání o dějinách čarodějnictví a kouzelnických/čarodějnických procesů v českých zemích a na Slovensku jsem procházel také kvalifikační práce na uvedená témata obhájená [spr. obhájené – zde i dále se v hranatých závorkách nacházejí moje poznámky, překlepy a chyby v interpunkci opravuji] v posledních letech na českých univerzitách a nacházející se v univerzitních repozitoriích. Z cca 12 prací, které jsem zatím viděl a prošel, lze jen tři...

30.09.2015
10:05

Velké stěhování

Jak pravil kterýsi starý filozof, nic samo o sobě není velké ani malé – leda při vzájemném srovnávání. Platí to ovšem i o všelikém stěhování: migrace celých národů jsou bezpochyby daleko větší událostí nežli migrace univerzitní fakulty, a to zase kvalitativně i kvantitativně daleko předčí stěhování dětí od rodičů, přirovnávanému s oblibou k vylétání ptáčat z hnízd (byť se prý dnešní mládež v tom ohledu přidržuje disticha „Dokud fotr dává prachy, neodejdu, žádný strachy!“). České přísloví prohlašuje, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat – samozřejmě jen v případě, že...

10.08.2015
09:40

Akademické anekdoty

Roku 2011 vydal prof. Dr. paed. habil. Günter ­Lehmann (* 1939, https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Lehmann) ve vydavatelství Eulenspiegel Verlag antologii německého vysokoškolského humoru nazvanou Keiner verlässt den Saal! Uni-Anekdoten (Nikdo neopustí sál! Univerzitní anekdoty) čítající 96 stran formátu 10,3 × 15,5 cm. Antologii lze zakoupit prostřednictvím internetu za 9,95 € a 3 € poštovného (nabízejí se i levnější antikvární exempláře), nemám ale dostatečnou motivaci, abych uvedenou sumu investoval do dalšího rozšíření své přebujelé knihovny.

Stejně tak nehodlám...

05.04.2015
12:04

Pobýval univerzální génius Jára (da) Cimrman v Olomouci?

Geniální český vynálezce, odborný a umělecký spisovatel, dramatik, hudební skladatel, filmař, filozof, učitel a kriminalista, cestovatel, egyptolog a sportovec Jára (da) Cimrman by si plně zasloužil mít svůj panel jak v Galerii osobností Olomouckého kraje instalované v prostorách chodby 1. patra Vlastivědného muzea v Olomouci, tak i celostránkové heslo v připravované reprezentativní publikaci Významné osobnosti Olomouckého kraje, pokud se prokáže, že v tomto kraji pobýval a zasloužil se o jeho rozkvět. Lze ovšem učinit výjimku, jak se možná stane v případu Gaia Julia Caesara, jenž...