Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Jaroslav Miller
Zobrazit opět všechno

22.06.2014
22:55

Konec akademického roku

Vážení kolegové, milí studenti

akademický rok 2013/2014 je téměř u konce a Univerzita Palackého v Olomouci je opět o něco starobylejší. Protože mám tu čest být rektorem UP od 1. února, dovolím si krátce zhodnotit pouze letní semestr. Při ohlédnutí zpět mám silný pocit, že uplynulé měsíce byly pro univerzitu výrazně úspěšné. Podařilo se (doufejme) zajistit služby odboru azylové a migrační politiky přímo v Olomouci tak, aby naši zahraniční studenti a vědci již nemuseli od září jezdit až do Přerova. Po dlouhém a těžkém vyjednávání jsme ubránili existenci pošty na náměstí Republiky....

31.03.2014
10:46

Ve službách UP v Číně

Má pracovní cesta do Číny byla motivována snahou o navázání pedagogické a vědecké spolupráce s významnými čínskými univerzitami v Pekingu, Nanjingu a Šanghaji. V průběhu týdenní cesty proběhlo jednání na půdě šesti univerzit, které vyjádřily zájem především o vzájemnou výměnu studentů a vědců, o společný výzkum ve vytipovaných vědeckých oblastech i o vybrané joint degree a double degree studijní programy. K celkovému úspěchu mise významně přispěla pomoc ze strany čínského ředitele Konfuciovy akademie v Olomouci profesora Xiaoming Huanga a také vynikající týmová spolupráce všech...

09.02.2014
17:44

První týden ve funkci

Po nástupu do nové funkce člověk obvykle zjistí, že všechno je jinak a že původní představy bude nutné podrobit řádné revizi. Takové vystřízlivění mne naštěstí po prvním týdnu pobytu na „rektorské sesli“ nečekalo. Největším překvapením tak pro mne nakonec byla absence velkých překvapení. Nicméně několik cenných zkušeností mi první týden v rektorské roli přece jenom přinesl.

Zkušenost první: Přibližně polovinu pracovní doby zaberou nutné podpisy nejrůznějších dokumentů, které může podepsat pouze rektor. Již teď si představuji hrozivý stav svých karpálních tunelů v červnu po...

06.01.2014
19:28

O internacionalizaci a odpovědnosti jednotlivců

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti, jako zvolený kandidát na rektora naší univerzity si vám dovoluji popřát úspěšný a kreativní rok 2014. Toto přání je zároveň výrazem mé nezlomné víry, že váš osobní úspěch bude úspěchem celé Univerzity Palackého v Olomouci.

V průběhu volební kampaně jsem opakovaně hovořil o mých prioritách v období 2014–2018 a považuji za fair se k nim po rektorské volbě znovu přihlásit. Univerzita Palackého v minulých obdobích významně a úspěšně investovala do rozvoje vědecké a pedagogické infrastruktury, která dnes v mnoha oblastech snese srovnání s...