Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Ivo Überall
Zobrazit opět všechno

09.11.2013
14:04

Hamletovská otázka „univerzita vs. politika“

Zhruba před dvěma týdny skončily volby, situace na politické scéně se zklidnila jako rozbouřená hladina pod vrstvou oleje, pan prezident odměňoval a já jsem se od té doby začal intenzivněji zamýšlet nad vztahem politiky a univerzit. Vyprovokovalo mě k tomu několik impulzů. Prvním byla kauza doc. Beka, ve které dal nejvyšší představitel státu opět znát, jaké má smýšlení o nejvyšších představitelích univerzit, potažmo univerzitních orgánech. Druhým byla nevinná diskuze o umístění loga na webu MU, nabádající akademickou obec k účasti ve volbách. Třetím byl nevyžádaný univerzitní...

05.10.2013
21:11

Podzim – sezóna hub

Tradiční podzimní počasí napomáhá růstu hub. Nejinak tomu je i letos. Alespoň v mém rodném kraji. Houbaři prohýbajíce se pod plnými košíky si pochvalují letošní houbovou sezónu. Sběrači se chlubí na potkání všem svým známým. Letošní houbařův rok je skutečně plodný a je dobře, že se tradiční česká zábava má čile k světu. 

Houby však nejsou pouze výsadou lesa. I v naší Olomouci, ba dokonce přímo v jejím středu, vyrostla houba. Není to však houba jedlá, dalo by se spíše říci, že je to houba městokazná, která vysaje a stráví ostatní houbičky v jejím okolí. Mám samozřejmě na mysli...

19.08.2013
11:30

Chápání čteného

Čtení je zvláštní obor lidské činnosti, jehož význam a následky jsou velmi různorodé. Číst začínají děti v předškolním věku. Je to čtení velmi jednoduché a většinou nejsou problémy s pochopením textu. Znáte to „Ema má maso“ nebo „Ema má mísu“.

Problém nastává, pokud jsou texty komplikovanější. Potom nastává další fáze práce s textem, a to jeho sémantická a interpretační analýza. Zní to trochu odborně, ale v podstatě jde pouze o správné chápání, umění číst mezi řádky a poznat, co nám „chtěl básník říci“.

Správné chápání se však netýká pouze textu, ale o chápání umění, zejména...

21.06.2013
14:08

Dimenze stěhování

Jedna lidová moudrost praví, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Určitě má něco do sebe, ale nedá se úplně zobecnit. Stěhování je zvláštní činnost, během které se snad zapojí do hry všechny stránky člověčenství. V první řadě je to bezpochyby sportovní výkon. Tahání krabic, balení nádobí, lezení po schůdcích do nejskrytějších zákoutí skříní jsou výkony hodny atleta a artisty.

Dále můžeme ve stěhování vidět i rozměr vysoce intelektuálně náročný. Přemýšlení nad tím, kterak nejlépe zkombinovat uložení předmětů tak, aby zabraly co nejmenší prostor, aniž by transportem...